våra senaste

Nyheter

Läs om vad som händer på Ållebergsgymnasiet

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Ållebergsgymnasiet B (BA, EE, HA, EK) 

 • 8:30 samling med mentor
 • ca 9:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 9:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet A (TE, TR, NA) och C (VO)

 • 10:30 samling med mentor
 • ca 11:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 11:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet E (BF, FT, ES, SA)

 • 12:30 samling med mentor
 • ca 13:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 13:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén. Ytterligare praktisk information gällande de olika momenten under dagen kommer senare.

 

Beställning av lunchlåda

Beställning av lunchlåda

Alla gymnasieelever folkbokförda i Falköpings kommun kommer från och med måndagen den 4 maj att ges möjlighet att varje skoldag hämta en lunchlåda med varm mat på några av kommunens grundskolor. Det gäller alltså även de som går i en fristående gymnasieskola eller pendlar till andra kommuners gymnasieskolor.

Beställning

Beställning görs i förväg, senast kl. 12.00 sista skoldagen innan nästkommande skoldag och gäller därefter varje vardag. Du behöver alltså bara göra en beställning.

Det betyder att om du vill hämta en matlåda från och med måndag den 4 maj måste beställningen ha inkommit senast kl. 12.00 torsdagen den 30 april. För hämtning av matlåda från och med tisdag den 5 maj gäller sista beställning måndagen den 4 maj kl. 12.00.

Beställning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats och du måste ha tillgång till BankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör beställningen. Är du vårdnadshavare till mer än en elev gör du en beställning per elev.

Är du i behov av specialkost anger du det i e-tjänsten.

Utlämningsställen och tid

Utlämning av lunchlåda kommer att vara möjlig, varje skoldag, från någon av följande grundskolor:
Vartoftaskolan, Åsle skola, Åsarpsskolan, Kinnarpsskolan, Broddetorpsskolan, Gudhemsskolan, Floby skola, Gustaf Dalénskolan, Vindängens skola eller Centralskolan.

Maten i lunchlådan kommer att vara varm och är densamma som erbjuds på respektive skola.

Utlämning av lunchlådan sker mellan kl. 11.00 – 13.00 varje skoldag och hämtas på lastbryggan till köket på den skola man valt att hämta från. Ta med egen påse eller väska att ta lunchlådan i.
Tänk på att den är varm.

Du måste vara frisk för att kunna hämta en matlåda. Har du symtom som feber, hosta och svårigheter att andas eller lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk kan du inte hämta mat. Be i så fall någon annan hämta maten åt dig.

När du hämtar din matlåda räcker det med att du uppger ditt namn. Hämtar du för någon annan eller hämtar lunchlådor för flera elever uppger du dessas namn.

Tänk på

 • Tänk på att hålla avstånd om det skulle uppstå kö.
 • Tänk på matsvinnet, beställ bara om du kommer att hämta och äta maten.

Studentinformation v.18

Skolchefsmötet:

Under v.17 rapporterade skolcheferna i Skaraborg från sitt samverkansmöte. Där beslutades att studentavslutningarna i Skaraborg ska hållas utan föräldrar och anhöriga. Varje kommun utformar därefter sin egen studentavslutning utifrån denna grundförutsättning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Gymnasieskolornas möte:

På fredagen i samma vecka sammanträdde representanter från alla kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet och även här diskuterades olika alternativ för studentavslutningen.

 

Studentkommittémötet:

På eftermiddagen samma fredag träffades gymnasiechef och studentkommittén på Google Meet för att stämma av det aktuella läget. Skolluncher diskuterades och skollunch till alla gymnasister kommer erbjudas så fort alla praktiska detaljer är lösta. Främsta frågan var dock studentavslutningen. Återkoppling från skolchefernas och gymnasieskolornas möten delgavs ungdomarna i studentkommittén, men inga beslut fattades.

Nästa möte då diskussionen återupptas är fredagen den 8/5 kl.15.00, även detta på Google Meet. 

Möte med studentkommittén

På fredag, 24/4 kl. 15.00, är det möte för studentkommittén. Mötet handlar om förutsättningarna inför årets avslutning. Varje klass deltar med en representant, precis som tidigare.

Länk finns på It’s Learning.

 

Gymnasiearbete om psykisk ohälsa

Gymnasiearbete om psykisk ohälsa

Helt plötsligt börjar hjärtat slå fortare. Händerna darrar. Ett tryck över bröstet blir allt starkare. Utan förvarning är känslan i kroppen så stark så man vet inte längre in eller ut. Andnöd. Vad är det som händer egentligen? 

Psykisk ohälsa. Vi har alla hört ordet de senaste åren. I skolan. I media. I vårt kompisgäng. Vissa tror inte på att det finns medan andras hela liv kretsar runt det. Vissa associerar det till ett visst utseende eller ett visst beteende. Vissa har upplevt det. Vissa har anhöriga som har upplevt det. 

Idag träffar vi tjejerna Linnea Carlsson och Louise Lindqvist från Samhällsprogrammet. De är nyss färdiga med sitt gymnasiearbete om just psykisk ohälsa. I korridoren utanför Barn- och fritid hänger fotografier som illustrerar olika känslor, personer och upplevelser kring ämnet. 

– Alla bilder vi fotat är illustrerade av personer som någon gång varit drabbad av psykisk ohälsa och har beskrivit känslan de känt via en enkät. Exempelvis var det någon som liknade känslan av ångest vid att vara fast under vatten, berättar Linnea och Louise. 

Ett annat syfte med gymnasiearbetet var att bryta de normer som finns kring psykisk ohälsa. Linnea och Louise menar att vi har kommit en bra bit på väg genom att det inte är lika tabubelagt som det varit tidigare, men istället har en typisk bild kommit för hur psykisk ohälsa visar sig och för vem det drabbar. I media är ofta tjejer med psykisk ohälsa överrepresenterade upplever dem. 

– Media framställer inte alltid hela bilden kring psykisk ohälsa. Ganska ofta möter man en bild av någon med sjukdomen anorexi och i de allra flesta fall är det en tjej som pryder den bilden. Vi vill visa att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och att det kan kännas olika för olika personer. Därför valde vi att ha med tre killar som modeller till våra bilder, berättar de. 

Vi får ofta höra att vi mår sämre än någonsin, trots att vi generellt sett har bättre ekonomi, lever i ett mer jämlikt samhälle och har goda möjligheter till utbildning, om man jämför med längre tillbaka i tiden. Om den statistiska ökningen kring psykisk ohälsa beror på att vi faktiskt mår sämre idag i jämförelse med tidigare eller om ökningen beror på att ämnet är mer diskuterat idag är de inte säkra på. Men de tror att det är en kombination av båda och de märker framförallt av att många skolungdomar mår dåligt. Inte minst visade det sig på enkäten. 

– Ökningen beror nog delvis på att man pratar mer om det och fler söker hjälp och då blir det självklart att man upplever det som en ökning. Samtidigt tror jag att det är många som upplever mycket press från flera olika håll. Helst ska man vara färdigutbildad och färdigrest innan man är tjugofem för att “ha lyckats” och det skapar en press hos många ungdomar, förklarar Louise. Det finns ett ideal som blivit allt tydligare i sociala medier och som många påverkas av. Idealet ger delvis en bild av hur du ska se ut, men också hur du ska vara, bete dig och vad du ska ägna dig åt, fortsätter Linnea.

Tjejerna vill belysa ämnet ännu mer och vill bidra till elevers välmående på Ållebergsgymnasiet. De uppmanar alla som mår dåligt av vilken anledning som helst, till att söka hjälp hos någon de känner förtroende för. OBS! Ni vet väl att ni kan skicka mail till skolans kuratorer trots att ni elever inte finns på plats just nu.

lena.davet@edu.falkoping.se

boel.gustafsson@falkoping.se
per.larsson@falkoping.se
liselott.persson@falkoping.se
anders.soderlund@falkoping.se

Stina 2:a som “Årets säljare”

Stina 2:a som “Årets säljare”

Under taket till Arena Skövde myllrar det av folk. UF-mässan 2020 har slått upp portarna. När man som besökare vandrar omkring är det svårt att inte imponeras av de unga företagarna och säljarna. Från gång till gång, monter till monter, företag till företag, står unga företagare med viftande armar och stora leenden på läpparna, fullt redo att ta emot potentiella kunder. 

Montern är byggd i grön och pryds utav handmålade träd och utskurna hundar. Woff UF står det på väggen, företaget som säljer komposterbara hundbajspåsar. Framför montern står en tjej och grabbar tag i de flesta som passerar. Med ett leende på läpparna frågar hon glatt om de har en hund hemma. När de berättar att de inte har det tar det inte många sekunder innan frågan om de möjligen har en katt, kommer. 

Tjejen med de kvicka frågorna och det stora leendet heter Stina Efraimsson och går Ekonomiprogrammet med inriktning juridik på Ållebergsgymnasiet. När UF-mässan nyligen tog plats under Arena Skövdes tak kom Stina på andra plats i den individuella tävlingen som “Årets säljare”. 

191 UF-företag fanns där. Över 750 elever. Tävlingen om “Årets säljare” deltog alla elever i per automatik. Jurymedlemmar gick runt och granskade företagarna och deras sätt att sälja, utifrån det de såg gjorde de sedan en gallring och 750 blev till 24. Återigen blev de återstående granskade och tillslut valdes sex stycken ut för att pitcha sin idé framför en jury. 

– Det var såklart jättekul. Själva pitchningen gick ut på att framför en jury på ungefär tretton personer, sälja min produkt till en annan jury medan de andra satt och bedömde mig. Känslan var lite konstig, det blev lite iscensatt och jag kom inte riktigt igång på samma sätt som man gjorde när man stod på golvet, berättar Stina. 

Under året i årskurs tre på Ekonomiprogrammet, Handelsprogrammet och Industritekniska programmet får man testa på att gå igenom alla steg det innebär att vara en egenföretagare. För Stina var det inte helt självklart att hon skulle driva UF-företag eftersom hon valt inriktningen juridik och innan det drog igång var hon inte helt övertygad. 

– Jag var lite skeptisk till en början. Det var inte för att jag tycker att företagande är tråkigt, utan snarare för att det är ett hårt arbete som krävs. Man är tvungen att lägga otroligt mycket tid och arbete. I efterhand är jag glad att jag valde UF, då det har varit väldigt givande och en rolig resa där man har lärt sig mycket. 

Och vilken succé det blev! En andraplats i kategorin “Årets Säljare”. Trots att det var ett individuellt pris som Stina fick ta emot så hade det inte gått utan hennes företagskompisar, menar hon. Woff UF drivs även av Albin Gustafsson, Ellen Jansson och Jakob Ladberg. Stina pratar flera gånger om att hon hamnat i en bra grupp där allihop är duktiga säljare och att de också har varit en betydande del till att hon fick pris, då de lockade många kunder till montern. 

Vi på Ållebergsgymnasiet är stolta och imponerade över det arbete alla elever har lagt ned på sina UF-företag. Vi gratulerar Stina och övriga UF-företag som fick ta emot pris:

“Årets årsredovisning”: Silverdekor UF, 1:a plats.
“Årets Affärsplan”: Anuario UF, 1:a plats.
“Årets Kooperativa företag” Lignum Design UF, 1:a plats.
“Årets hantverkare”: Ditt kök UF, 3:e plats.
“Årets Samhällsentreprenör”, “Årets hållbara företag”: Virkat UF, 2:a & 3:e plats

Datorsupport

Från och med måndag 23 mars finns IT-support tillgänglig via övre ingången i Hus B kl 11-12 varje dag.

Dear Future – inställt

Dear Future – inställt

Estetiska programmets konsert Dear Future fre 27/3 är inställd.

Biljetter köpta på Nortic återbetalas inom kort och kommer att synas på er internetbank inom tre bankdagar.

OBS!
Kunder som betalat sina Nortic-biljetter via Klarna kommer att behöva betala fakturan i Klarna och återbetalning behöver genomföras på samma sätt som Swish-kunderna. (se nedan)

Biljetter betalade med Swish administreras på gymnasiets expedition på kontorstid.

Biljetterna läggs i kuvert med uppgift om:
Bankens namn
Kontonr inkl. clearingnr
Kontohavarens namn, och tfn-nr om frågor uppstår
Antal biljetter och totalbelopp
Namn (och telefonnr) på den som swishat betalningen

 Kuvert tas emot, efter överenskommelse per telefon 0515-886000, vid huvudentren ÅG .