Individuellt val

Ensemble 1

Välj Ensemble 1 som individuellt val eller utökad kurs till åk. 2 och åk. 3.

Vi spelar tillsammans i pop-/rockband och du får lära dig att samarbeta musikaliskt med de andra i gruppen. Du kommer att få spela olika instrument/sjunga i flera musikstilar, spela inför publik och lära dig att ”rigga” ljudanläggning inför livespelning. I kursen får du också möjlighet att göra inspelningar i vår musikstudio.

Kontakta Mats Werner, mats.werner@falkoping.se för mer information

  • Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom.
  • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
  • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
  • Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik.
  • Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper.
  • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
  • Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande – hörselvård, ergonomi och elsäkerhet.