Individuellt val

Ensemble 1

Välj Ensemble 1 som individuellt val eller utökad kurs till åk. 2 och åk. 3. Kursen schemaläggs på ind. valpositioner eller vid behov på andra tider. 

Vi spelar tillsammans i pop-/rockband och du får lära dig att samarbeta musikaliskt med de andra i gruppen. Du kommer att få pröva på olika instrument eller sjunga i flera musikstilar. Du kan också få enskild hjälp på ditt instrument med låtarna vi spelar. I samband med live-spelningar kommer du få förbereda konserten och spela inför publik. I kursen får du också möjlighet att göra inspelningar i vår musikstudio.

Ur kursplanen för Ensemble 1

  • Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom.
  • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
  • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
  • Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik.
  • Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper.
  • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
  • Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande – hörselvård, ergonomi och elsäkerhet.

NYHET!

Om du har gått kursen Ensemble 1 i årskurs 2 har du nu möjlighet att gå kursen Musik i åk 3 för att få möjlighet att fortsätta att spela och fördjupa dina musikkunskaper.