För gymnasieelever

Biblioteket

Information om bibliotekets verksamhet

 

Välkommen till Ållebergsgymnasiets bibliotek!

På biblioteket kan du få lånekort, låna böcker, dagstidningar, tidskrifter och få tillgång till databaser. Här kan du även använda vår kopiator för att skriva ut eller skanna. I bibliotekets lokaler finns det också möjlighet för dig som är elev att boka något av de två populära grupprummen för grupparbete eller för att få studiero. Gymnasiebibliotekarien Anna Kyloff kan ge dig boktips eller studietips. Det finns också en bokhylla för böcker om studieteknik och källkritik på biblioteket som innehåller självhjälpsböcker för hur man bäst pluggar under studietiden, för att lära sig så mycket som möjligt och få goda betyg.

Skolans bibliotek är endast till för Ållebergsgymnasiets elever och lärare. Allmänheten hänvisas till kommunbiblioteket.

Boka bibliotekarie

När du skriver Gymnasiearbetet kan du få hjälp med att hitta böcker genom tjänsten boka bibliotekarie. Kontakta anna.kyloff@falkoping.se via epost, så beställer du tid för möte, när vi enbart ägnar oss åt att söka information till ditt gymnasiearbete.

 

Legimus

Om du behöver legimus för att du har läs- och skrivsvårigheter kan du också komma till biblioteket och prata med bibliotekarie Anna Kyloff. Bra att veta är att en bibliotekarie har tystnadsplikt.

Anna Kyloff

Anna Kyloff

Gymnasiebibliotekarie

Kolla dina lån!

Du kan med hjälp av Bibliotekskatalogen se vilka böcker du har hemma, samt vilket datum böckerna ska återlämnas. Du kan göra omlån om du behöver ha dina böcker längre eller reservera böcker som är utlånade. Max tre omlån per bok gäller. Om boken är reserverad går det inte göra omlån på den.

Lånekortsansökan

Men du kan börja med att skaffa lånekort på biblioteket. Om du är under 18 år ska du fylla i en  lånekortsansökan för ungdomar under 18 år och lämna in till din mentor eller direkt till Anna Kyloff på biblioteket. Du behöver först få din målsmans/vårdnadshavares påskrift på låneansökan om du är under 18 år. Är du över 18 år så behöver du inte dina föräldrars eller godemans godkännande för att få lånekort. Har du redan lånekort räcker det med att du fyller i blanketten Låneavtal för Falköpings bibliotek och lämnar in, så uppfyller du nya villkoren i GDPR dataskyddsförordningen som gäller 2018. 

Lånekortsregler

Har du ett lånekort på Ållebergsgymnasiet så gäller det även på Falköpings bibliotek och filialer, samt Lärcenter. Tänk bara på att de olika biblioteken har olika biblioteksregler och att det kan vara olika avgifter om du tappar bort en bok. På Ållebergsgymnasiets bibliotek kostar det från och med hösten 2018 150 kr/bok som kommer bort eller förstörs. Försvinner ditt lånekort är det bra om du kontaktar bibliotekarien, så spärras det, så ingen annan kan låna.