El- och energiprogrammet

 

Vill du utbilda dig till elektriker så är detta programmet för dig.

 

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet erbjuder de kunskaper som behövs för att arbeta som elektriker inom installation eller industri. Vi är en ETG-partner.

El- och energiprogrammet är en yrkesförberedande utbildning som leder till stora möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet. Här får du läsa kurser som ger en stor bredd inom elbranschen som t ex elinstallation, ellära, motorstyrning, belysningsteknik, larm och datanät. Under din utbildning så ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper på företag inom branschen. Ditt framtida arbete är fritt med omväxlande arbetsuppgifter och stora möjligheter till vidareutbildning. Du kanske senare vill bli arbetsledare eller starta ett eget företag?

 

Vi är en ETG-certifierad skola, och som ETG-elev kan du vara säker på att få relevanta kunskaper eftersom företagen i branschen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom du får med dig kunskap och kompetens som matchar företagens framtida behov. När du tar din ETG-examen får du ut ditt yrkesbevis och kan anställas som elektriker direkt efter gymnasiet. För att få ETG-examen ställs det särskilda krav på dina kunskaper.

Minst E i betyg 2500p

  • Ett godkänt elsäkerhetsprov som görs under våren i åk 3
  • Godkända terminsprov som ETG ansvarar för
  • 600h APL (15 v) signerad av handledare
  • Godkänt examensarbete (gymnasiearbete)

 

Kontakt

Programsamordnare

Fredrik Johansson
fredrik.b.johansson@falkoping.se
0704-987589

SYV

Fredrik Johansson
Yrkeslärare
fredrik.b.johansson@falkoping.se

Anna Johansson
Svenska, spanska
anna.a.johansson@falkoping.se

Fredrik Ljungblom
Yrkeslärare
fredrik.ljungblom@falkoping.se