Samhällsvetenskaps- programmet

Programmet som ger dig en god grund
för högre studier.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Dina insatser kommer att ge dig en bra grund för framtida studier och arbetsliv. Du kan exempelvis utbilda dig till journalist, polis, psykolog, lärare, art director, webbdesigner, bibliotekarie, tolk, informatör, kulturvetare. 

 

 

 

Medier, Information och Kommunikation

Genom att välja inriktningen Medier, information och kommunikation skaffar du dig omfattande kunskaper om olika medier och deras roll i samhället. Du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiska moment. Du lär dig hur man bäst för fram ett budskap bland annat genom att skriva olika slags texter, fotografera och producera vår egen skoltidning.

Samhällsvetenskap

På inriktning Samhällsvetenskap förbereder du dig för en allt mer internationell värld och en global arbetsmarknad. Du fördjupar dina kunskaper inom olika samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och tränar dig i kritiskt tänkande. Här arbetar du med gårdagens, nutidens och framtidens frågeställningar. Här formas framtidens ledare.

Beteendevetenskap

På inriktningen Beteendevetenskap får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen fördjupar du din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Kontakt

Programsamordnare

Staffan Nilsson (Media)
staffan.nilsson@falkoping.se
0515-88 65 83

Erik Hällgren (Samhäll)
erik.hallgren@edu.falkoping.se
0515-88 65 81

Gabriella Wallon (Beteendevetenskap)
gabriella.wallon@falkoping.se
0515-88 60 95

SYV

Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Staffan Nilsson
Medieämnen, programsamordnare

staffan.nilsson@falkoping.se

Camilla Andersson
Svenska, engelska
camilla.b.andersson@falkoping.se

Anneli Nilsson
Historia, svenska
anneli.nilsson@edu.falkoping.se

Jonas Fredriksson
Historia, samhällskunskap, internationella relationer
jonas.fredriksson@edu.falkoping.se

Emelie Strandberg
Mentor
emelie.strandberg@falkoping.se

 

Lotta Holmén
Mentor, svenska som andraspråk
lotta.holmen@falkoping.se

Erik Hällgren
Svenska, religion, programsamordnare
erik.hallgren@edu.falkoping.se

Jenny Berggren
Fotografisk bild, bild & form, grafisk kommunikation, medieproduktion
jenny.berggren@edu.falkoping.se

Helena Rask
Pedagogik och psykologi
helena.rask@falkoping.se

Lisbeth Samuelsson
lisbeth.samuelsson@falkoping.se