Programmet för hälsa, vård och omsorg

För dig som är intresserad av människor.

 

Utbildningen ska utveckla dina färdigheteri att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg samtinom förskolans verksamhet. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor i olika servicesituationer. Här får du lära dig om kroppen, olika människors behov  av omsorg och vård samt aktiviteter för både barn och äldre.

I utbildningen ingår 22 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, som kan göras inom exempelvis förskola, äldreomsorg eller handel. 

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Du ges möjligheter att använda IT och digital teknikför kommunikationoch lärande. Utbildningenbidrar också till att främja ditt självförtroende, din självständighet och din samarbetsförmåga.

Kontakt

Programsamordnare

Lise-lotte Högberg
lise-lotte.hogberg@edu.falkoping.se
0515 – 88 62 90

Mikael Gustafsson
mikael.gustafsson@edu.falkoping.se 
0515-886290/886242

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Lise-Lotte Högberg
Speciallärare
lise-lott.hogberg@falkoping.se

Mikael Gustafsson
Gymnasielärare 

mikael.gustafsson@edu.falkoping.se 

Ulrika Grimling
Lärare
Ulrika.Grimling@edu.falkoping.se

Carina Wickius Hallberg
Lärare i SO-ämnen
Carina.Wickius@edu.falkoping.se

Ulf Forsman
Lärare och studieassistent
ulf.forsman@falkoping.se