Programmet för hälsa, vård och omsorg

För dig som är intresserad av människor i olika åldrar, livsstil och hälsa.

 

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. 

I utbildningen ingår 22 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, som kan göras inom exempelvis förskola, äldreomsorg eller handel. Vi läser även kurser som hem- och konsumentkunskap, estetisk verksamhet och fritid och friskvård.

Vi ser till varje elevs individuella behov. Hos oss sker undervisningen i lugn takt och i små grupper.

Välkommen till oss och vår härliga gemenskap!

Kontakt

Programsamordnare

Lise-lotte Högberg
lise-lotte.hogberg@edu.falkoping.se
0515 – 88 62 90

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Lise-Lotte Högberg
Speciallärare
lise-lott.hogberg@edu.falkoping.se

Eva Lindqvist
Speciallärare
eva.lindqvist@edu.falkoping.se

Cecilia Olsson
Yrkeslärare – vård & omsorg
cecilia.olsson@falkoping.se

Ingrid Molin
Studieassistent
Ingrid.mohlin@edu.falkoping.se

Mikael Gustafsson
Gymnasielärare i SO- ämnen

mikael.gustafsson@edu.falkoping.se