Vård- och omsorgsprogrammet

 

Vi arbetar med människan i centrum.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Utbildningen ger dig kunskap om hur människan fungerar både kroppsligt, psykologiskt och socialt.

 

 

VO-College

Ållebergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram är certifierat inom VO-College. Det betyder att det finns god samverkan mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare. Du som elev får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Vill du veta mer? Tryck här

Programfördjupningar:
– Akut- och räddningsmedicin samt människans säkerhet
– Funktionsnedsättning samt människans säkerhet

Du har möjlighet att få 5000 kronor i bidrag till ditt körkort och det ingår 16 veckors APL – arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ger goda förutsättningar för anställning inom akutvård,hemvård, psykiatri, äldreboende, gruppboende och personlig assistans. Du har även möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan vilket kan leda till yrken som polis, arbetsterapeut, sjuksköterska, socionom,psykolog, lärare, sjukgymnast och yrken inom räddningstjänst. Klicka här för att komma till skolverket – Vård- och omsorgsprogrammet

VO-elev från Falköping tog en bronsmedalj Yrkes-SM 2014
Elever vid Ållebergsgymnasiet har deltagit i deltävlingarna inför Yrkes – SM inom Vård och omsorg sedan 2010. Eleverna har vunnit tre av deltävlingarna och därmed gått vidare till Yrkes-SM. Yrkes-SM arrangeras av SKL, Kommunalförbundet, Vårdföretagarna och VO-college. VO – programmet på Ållebergsgymnasiet har arrangerat deltävlingen inför Yrkes-SM vid tre tillfällen 2014, 2016 och 2018.

Intervjuer med före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet 

Vad gör du nuförtiden?

Wilma Carlsson 

Vad gör du nuförtiden?

Johanna Eriksson

Fem snabba frågor

Ålder:    21
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:    Vård- och omsorgsprogrammet
Jobb:  Stödassistent inom avdelning funktionsnedsättning
Framtidsdröm:  Studera för att kunna arbeta som barnmorska. 

Fem snabba frågor

Ålder:    27
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:   Vård- och omsorgsprogrammet, Psykiatriskt omvårdnadsprogram – psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik samt Tandsköterskeutbildning
Jobb:  Tandsköterska på folktandvården Falköping

När tog du studenten?
2017

Hur minns du din gymnasietid?
Jag minns det som en rolig och lärorik tid. Det var roligt och intressant att få läsa vård och omsorgsämnena då det var det jag ville arbeta med. 

Vad lärde du dig på vård och omsorgsprogrammet som du har nytta av idag?
Jag har fått med mig väldigt mycket kunskap som gör att jag idag kan känna mig säker i min yrkesroll. Jag har fått med mig alltifrån grundläggande kunskaper inom vård till mer specifik kunskap inom område funktionsnedsättning.  Jag har även haft stor nytta och fått erfarenhet av dom tre APL perioder som jag fick göra. 

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter att jag tog studenten började jag direkt att arbeta inom Avdelning funktionsnedsättning. Ett halv år efter studenten fick jag en fast tjänst som stödassistent på en gruppbostad i Falköping, där arbetar jag fortfarande och trivs fantastiskt bra. Samtidigt som jag arbetar har jag även börjat studera 50 % till utbildningen ”Undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi” på Skövde Yrkeshögskola, detta är jag färdig med i juni.  

Beskriv det bästa med ditt jobb/utbildning?
Det bästa med utbildningen var att få läsa ämnen som jag tyckte var roligt och intressant. Det bästa med mitt jobb är att få arbete med människor, det ger så mycket. 

Ge ett råd till en blivande elev på vård och omsorgsprogrammet.
Passa på att fråga och se så mycket som det är möjligt för det bidrar till en bra erfarenhet och kunskap. 

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Jag hade inte varit lika stressad då jag vet att allting löst sig och gått bra. 

Roligaste minnet från gymnasietiden?
Alla kompisar som man träffat genom gymnasiet. 

Vad var mest utmanande när du gick vård och omsorgsprogrammet?
En del kurser var mycket teori att lära sig.

 

När tog du studenten?
2012

Hur minns du din gymnasietid?
Som en rolig och spännande tid i livet. Under dessa år hände mycket, man får lära sig att ta eget ansvar och man gick från att vara barn till vuxen på ett sätt. 

Vad lärde du dig på omvårdnads programmet som du har nytta av idag?
Mycket, det var där man la grunden för allt vårdnära arbete man sedan utfört. Tillexempel etik, moral, sekretess, basa hygienrutiner m.m.

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter gymnasiet kände jag att jag ville studera vidare så jag började redan hösten efter studenten att läsa på höskolan i Malmö. Där läste jag Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik. Efter detta flyttade jag hem och arbetade inom psykiatrin och äldrevården innan jag bestämde mig för att studera igen. Denna gången utbildade jag mig till tandsköterska så nu arbetar jag som tandsköterska på Folktandvården. Jag bor i ett hus strax utanför Falköping med min sambo och son. 

Beskriv det bästa med ditt jobb/din utbildning.
Det bästa med mitt nuvarande arbete är att jag får arbeta med människor och att jag får träffa alla olika grupper i samhället. Sjuka, friska, barn, vuxna och äldre.

Ge ett råd till en blivande elev på omvårdnads programmet.
Det är inte alltid viktigast att ha alla rätt på provet utan att du är rätt person för jobbet.

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Nu så här många år efter studenten kan jag inte komma på något utan jag är nöjd med dessa åren.

Roligaste minnet från din gymnasietid?
Studentveckorna

Vad var mest utmanande när du gick omvårdnads programmet?
Första praktiken.  Det är annorlunda att arbeta med människor och man behöver få in vanan för att bli bekväm i yrkesrollen.

Vad gör du nuförtiden?

Wilma Carlsson

Fem snabba frågor

Ålder:    21
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:    Vård- och omsorgsprogrammet
Jobb:    Stödassistent inom avdelningfunktionsnedsättning
Framtidsdröm:    Studera för att kunna arbeta som barnmorska

När tog du studenten?
2017

Hur minns du din gymnasietid?
Jag minns det som en rolig och lärorik tid. Det var roligt och intressant att få läsa vård och omsorgsämnena då det var det jag ville arbeta med. 

Vad lärde du dig på vård och omsorgsprogrammet som du har nytta av idag?
Jag har fått med mig väldigt mycket kunskap som gör att jag idag kan känna mig säker i min yrkesroll. Jag har fått med mig alltifrån grundläggande kunskaper inom vård till mer specifik kunskap inom område funktionsnedsättning.  Jag har även haft stor nytta och fått erfarenhet av dom tre APL perioder som jag fick göra. 

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter att jag tog studenten började jag direkt att arbeta inom Avdelning funktionsnedsättning. Ett halv år efter studenten fick jag en fast tjänst som stödassistent på en gruppbostad i Falköping, där arbetar jag fortfarande och trivs fantastiskt bra. Samtidigt som jag arbetar har jag även börjat studera 50 % till utbildningen ”Undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi” på Skövde Yrkeshögskola, detta är jag färdig med i juni.

Beskriv det bästa med ditt jobb/utbildning?
Det bästa med utbildningen var att få läsa ämnen som jag tyckte var roligt och intressant. Det bästa med mitt jobb är att få arbete med människor, det ger så mycket. 

Ge ett råd till en blivande elev på vård och omsorgsprogrammet.
Passa på att fråga och se så mycket som det är möjligt för det bidrar till en bra erfarenhet och kunskap. 

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Jag hade inte varit lika stressad då jag vet att allting löst sig och gått bra. 

Roligaste minnet från gymnasietiden?
Alla kompisar som man träffat genom gymnasiet. 

Vad var mest utmanande när du gick vård och omsorgsprogrammet?
En del kurser var mycket teori att lära sig. 

Vad gör du nuförtiden?

Johanna Eriksson

Fem snabba frågor

Ålder:    27
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:   Vård- och omsorgsprogrammet, Psykiatriskt omvårdnadsprogram – psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik samt Tandsköterskeutbildning
Jobb:  
Tandsköterska på folktandvården Falköping

När tog du studenten?
2012

Hur minns du din gymnasietid?
Som en rolig och spännande tid i livet. Under dessa år hände mycket, man får lära sig att ta eget ansvar och man gick från att vara barn till vuxen på ett sätt.

Vad lärde du dig på omvårdnads programmet som du har nytta av idag?
Mycket, det var där man la grunden för allt vårdnära arbete man sedan utfört. Tillexempel etik, moral, sekretess, basala hygienrutiner m.m.

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter gymnasiet kände jag att jag ville studera vidare så jag började redan hösten efter studenten att läsa på höskolan i Malmö. Där läste jag Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik. Efter detta flyttade jag hem och arbetade inom psykiatrin och äldrevården innan jag bestämde mig för att studera igen. Denna gången utbildade jag mig till tandsköterska så nu arbetar jag som tandsköterska på Folktandvården. Jag bor i ett hus strax utanför Falköping med min sambo och son.

Beskriv det bästa med ditt jobb/din utbildning.
Det bästa med mitt nuvarande arbete är att jag får arbeta med människor och att jag får träffa alla olika grupper i samhället. Sjuka, friska, barn, vuxna och äldre.

Ge ett råd till en blivande elev på omvårdnads programmet.
Det är inte alltid viktigast att ha alla rätt på provet utan att du är rätt person för jobbet.

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Nu så här många år efter studenten kan jag inte komma på något utan jag är nöjd med dessa åren.

Roligaste minnet från din gymnasietid?
Studentveckorna

Vad var mest utmanande när du gick omvårdnads programmet?
Första praktiken.  Det är annorlunda att arbeta med människor och man behöver få in vanan för att bli bekväm i yrkesrollen.

Kontakt

Programsamordnare

Else-Britt Persson
else-britt.persson@edu.falkoping.se
0515 – 88 61 18

Gabriella Pirklbauer
gabriella.pirklbauer@edu.falkoping.se
0515-88 61 19

 

SYV

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Maria Lindlöf
Vård och omsorgslärare
maria.lindlof@falkoping.se

Monica Wallin
Hälsopedagogik
monica.wallin@falkoping.se