Vård- och omsorgsprogrammet

 

Vi arbetar med människan i centrum.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Inom programmet kan eleverna läsa kurser som förbereder för högskolestudier. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom främst dessa områden.

Utbildningen ger dig kunskap om hur människan fungerar både kroppsligt, psykologiskt och socialt.

 

 

VO-College

Ållebergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram är certifierat inom VO-College. Det betyder att det finns god samverkan mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare. Du som elev får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Vill du veta mer? Tryck här

Programfördjupningar:
– Akut- och räddningsmedicin samt människans säkerhet
– Funktionsnedsättning samt människans säkerhet

Du har möjlighet att få 5000 kronor i bidrag till ditt körkort och det ingår 16 veckors APL – arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ger goda förutsättningar för anställning inom akutvård,hemvård, psykiatri, äldreboende, gruppboende och personlig assistans. Du har även möjlighet att skaffa dig grundläggande behörighet till högskolan vilket kan leda till yrken som polis, arbetsterapeut, sjuksköterska, socionom,psykolog, lärare, sjukgymnast och yrken inom räddningstjänst. Klicka här för att komma till skolverket – Vård- och omsorgsprogrammet

VO-elev från Falköping tog en bronsmedalj Yrkes-SM 2014
Elever vid Ållebergsgymnasiet har deltagit i deltävlingarna inför Yrkes – SM inom Vård och omsorg sedan 2010. Eleverna har vunnit tre av deltävlingarna och därmed gått vidare till Yrkes-SM. Yrkes-SM arrangeras av SKL, Kommunalförbundet, Vårdföretagarna och VO-college. VO – programmet på Ållebergsgymnasiet har arrangerat deltävlingen inför Yrkes-SM vid tre tillfällen 2014, 2016 och 2018.

Kontakt

Programsamordnare

Else-Britt Persson
else-britt.persson@edu.falkoping.se
0515 – 88 61 18

Gabriella Pirklbauer
gabriella.pirklbauer@edu.falkoping.se
0515-88 61 19

 

SYV

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Maria Lindlöf
Vård och omsorgslärare
maria.lindlof@falkoping.se

Monica Wallin
Hälsopedagogik
monica.wallin@falkoping.se