Individuellt program

 

Individuellt program i Anpassad Gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. 

 

På individuellt program är det dina unika förutsättningar som ligger till grund för dina studier. Utbildningen som Individuella programmet erbjuder är anpassad och utformad efter dig, där vi strävar efter att du ska uppleva innehållet som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Du läser ämnesområden istället för ämnen. För att skapa de bästa förutsättningar för dig att inhämta nya kunskaper sker undervisningen i en lugn takt samt att den genomförs i mindre grupper eller genom enskild undervisning, beroende på vad som passar dig bäst.

På det Individuella programmet ser vi inga begränsningar – vi ser möjligheterna. Möjligheterna till att skapa en utbildning som är varierad, bygger på dina intressen och som är individuellt anpassad utifrån dig. Genom kreativitet och nyfikenhet ger Individuella programmet dig kunskaper som du kan använda som ett stöd i ditt vardagsliv.

Estetisk verksamhet
Genom arbete med bild, form, musik, dans och drama ges du möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla din kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga. Ämnesområdet syftar även till att utveckla din förmåga att samspela med andra genom olika estetiska uttrycksformer.

Hem- och konsumentkunskap
Inom ämnesområdet hem- och konsumentkunskap får du möjlighet att utveckla din kunskap om vanligt förekommande arbetsuppgifter i hemmet, exempelvis laga enklare måltider. Syftet med undervisningen är att du ska utveckla förmågor som hjälper dig att leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar.

Idrott och hälsa
Undervisningen inom idrott och hälsa syftar till att du ska utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt hur fysiska aktiviteter främjar välbefinnandet.

Individ och samhälle
Genom undervisning inom individ och samhälle ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och människors villkor i samhället. Ämnesområdet syftar till att du förmåga att aktivt deltar i samhället utifrån dina förutsättningar.

Natur och miljö
Inom ämnesområdet natur och miljö får du utveckla din kunskap om människokroppen, växter, djur och natur. Du ska även få möjlighet att utveckla dina kunskaper om naturvetenskapliga mönster och samband samt din förmåga att lösa problem i vardagen relaterat till matematik och teknik.

Språk och kommunikation
Undervisningen i ämnesområdet språk och kommunikation syftar till att du ska utveckla din kommunikation, genom samspel med andra. Du ska även ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om berättelser, bilder och filmer.

Efter genomförd utbildning på det Individuella programmet får du en sammanställning på vilka ämnesområden du läst under din studietid.

 

Kontakt

Programsamordnare

Viktor Fränberg
viktor.franberg@falkoping.se

Linda Bergström
linda.bergstrom@edu.falkoping.se

0515 – 88 60 86

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Linda Bergström
Speciallärare & programsamordnare
linda.bergstrom@edu.falkoping.se

Ellen Wallander
Lärare
ellen.walander@falkoping.se

Niklas Huss                       
Lärare
niklas.huss@falkoping.se

Viktor Fränberg
Lärare, programsamordnare
viktor.franberg@falkoping.se