För gymnasieelever

Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till specialpedagoger, skolkuratorer, skolläkare och skolsjuksköterskor.
Sjukanmälan 0515-86951

Specialpedagogens roll är att stödja eleven i hela sin studiegång.

Vi hjälper till att reda ut så att förutsättningar skapas för elevens lärande. Vid behov lotsar vi vidare till kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Ibland även till annan hjälpande rådgivare. Vi har givetvis även ett nära samarbete med mentorer, lärare och SYV (StudieYrkesVägledare). Såväl elev som vårdnadshavare är välkommen med sina frågor eller funderingar.

Kerstin Alström

Kerstin Alström

Specialpedagog

0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Pernilla Eklöf

Pernilla Eklöf

Specialpedagog

0515 – 88 61 53
pernilla.eklof@falkoping.se

 Pernilla är specialpedagog för:

Vård och omsorgsprogrammet
IM4
IM – språk

Maria Jonsson

Maria Jonsson

Specialpedagog

0515-88 63 10
0732 – 70 24 97
maria.jonsson@edu.falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Maria Stern

Maria Stern

Specialpedagog

0515-88 61 12
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Industritekniska programmet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet

Kuratorer – En levande länk.

Vi kuratorer arbetar främst utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv och med elevstödjande insatser i syfte att eleven ska nå sina kunskapsmål. Vi är även stöd till föräldrar och övrig personal vad gäller elevens mående.

 
Lena Davet

Lena Davet

Socialpsykolog

0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Lena är kurator för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet

Boel Gustafsson

Boel Gustafsson

Socionom

0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskaps-
programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Per Larsson

Per Larsson

Socionom

0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
IM

Liselott Persson

Liselott Persson

Socionom

0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Sjuksköterska

0515-88 62 07
susanne.karlsson@falkoping.se

IM-språk
Ekonomiprogrammet
Handelsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

 

Ulla Wilsson

Ulla Wilsson

Sjuksköterska

0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Industriprogrammet
IM4 och G-gruppen
Gysär