För gymnasieelever

Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare.

 

Specialpedagogens roll är att stödja eleven under hela studietiden.

Specialpedagogerna arbetar med att förutsättningar skapas som gynnar elevers lärande. Vi handleder elever på grupp- och individnivå med att utveckla strategier, struktur och studieteknik för att bli självständiga i sina studier. Vi samverkar med mentorer, undervisande lärare och övrig elevhälsa så att skolans verksamhet blir meningsfull att vara i.

Kerstin Alström

Kerstin Alström

Specialpedagog

0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet (HA)

Anna Salisbury

Specialpedagog

0515 – 88 61 53
0701 – 80 44 76
anna.salisbury@falkoping.se

Anna är specialpedagog för:

Introduktionsprogrammen
Hälsa, vård & omsorg
Anpassad Gymnasieskola
Individuellt program
Anpassad Gymnasieskola

Lisa Glans

Lisa Glans

Specialpedagog

0515-88 63 10
0725 – 42 08 07

lisa.glans@falkoping.se

Lisa är specialpedagog för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Maria Stern

Maria Stern

Specialpedagog

0515-88 61 12
0706 – 08 49 87
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Kuratorer – En levande länk.

Vi kuratorer arbetar främst utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv och med elevstödjande insatser i syfte att eleven ska nå sina kunskapsmål. Vi är även stöd till föräldrar och övrig personal vad gäller elevens mående.

 
Lena Davet

Lena Davet

Socialpsykolog

0705-84 84 40
lena.davet@falkoping.se

Lena är kurator för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet (HA)

Boel Gustafsson

Boel Gustafsson

Socionom

0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskaps-
programmet
Fordons- och transportprogrammet

Per Larsson

Per Larsson

Socionom

0725-309897
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
Introduktionsprogrammen
Hälsa, vård & omsorg, Anpassad Gymnasieskola
Individuellt program, Anpassad Gymnasieskola

Liselott Persson

Liselott Persson

Socionom

0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Josefine Gustavsson

Skolsköterska

0515-88 62 07
josefine.gustavsson@falkoping.se

Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Introduktionsprogrammen
Samhällsvetenskapsprogrammet
Anpassad gymnasieskola

Annica Andersson

Skolsköterska

0515-88 61 13
annica.andersson@falkoping.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet (HA)
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industriprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet