För gymnasieelever

Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till specialpedagoger, skolkuratorer, skolläkare och skolsjuksköterskor.
Sjukanmälan 0515-86951

Specialpedagogens roll är att stödja eleven under hela studietiden.

Vi hjälper till att reda ut så att förutsättningar skapas för elevens lärande. Vid behov lotsar vi vidare till kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Ibland även till annan hjälpande rådgivare. Vi har givetvis även ett nära samarbete med mentorer, lärare och SYV (StudieYrkesVägledare). Såväl elev som vårdnadshavare är välkommen med sina frågor eller funderingar.

Kerstin Alström

Kerstin Alström

Specialpedagog

0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handelsprogrammet

Eva Lindqvist

Eva Lindqvist

Specialpedagog

eva.lindqvist.edu@falkoping.se
0515-88 60 08

Eva är specialpedagog för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Pernilla Eklöf

Pernilla Eklöf

Specialpedagog

0515 – 88 61 53
pernilla.eklof@falkoping.se

 Pernilla är specialpedagog för:

Vård och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogrammen

Maria Jonsson

Maria Jonsson

Specialpedagog

0515-88 63 10
0732 – 70 24 97
maria.jonsson@edu.falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Maria Stern

Maria Stern

Specialpedagog

0515-88 61 12
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Kuratorer – En levande länk.

Vi kuratorer arbetar främst utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv och med elevstödjande insatser i syfte att eleven ska nå sina kunskapsmål. Vi är även stöd till föräldrar och övrig personal vad gäller elevens mående.

 
Lena Davet

Lena Davet

Socialpsykolog

0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Lena är kurator för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handelsprogrammet

Boel Gustafsson

Boel Gustafsson

Socionom

0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskaps-
programmet
Fordons- och transportprogrammet

Per Larsson

Per Larsson

Socionom

0725-309897
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
Introduktionsprogrammen
Vård- och omsorgsprogrammet

Liselott Persson

Liselott Persson

Socionom

0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Ulla Wilsson

Ulla Wilsson

Skolsköterska

0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industriprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Gysär

Anneli Palmqvist

Anneli Palmqvist

Skolsköterska

0515-88 62 07
anneli.palmqvist@falkoping.se

Introduktionsprogrammen
Ekonomiprogrammet
Handelsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet