För gymnasieelever

Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till specialpedagoger, skolkuratorer, skolläkare och skolsjuksköterskor.
Sjukanmälan 0515-86951

Specialpedagogens roll är att stödja eleven i hela sin studiegång.

Vi hjälper till att reda ut så att förutsättningar skapas för elevens lärande. Vid behov lotsar vi vidare till kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Ibland även till annan hjälpande rådgivare. Vi har givetvis även ett nära samarbete med mentorer, lärare och SYV (StudieYrkesVägledare). Såväl elev som vårdnadshavare är välkommen med sina frågor eller funderingar.

Isabella Sandin Agder

Isabella Sandin Agder

Specialpedagog

0515-886224
isabella.sandinagder@falkoping.se

Isabella är specialpedagog för:
– IMSPRÅK

Maria Stern

Maria Stern

Specialpedagog

0515-88 61 12
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
– IMPREP
– IMIND
– IMIND-G
– IMYRK

Kerstin Alström

Kerstin Alström

Specialpedagog

0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Handels- och administrationsprogrammet
– Hälsa, vård & omsorg, Gysär
– Individuella programmet, Gysär

Pernilla Eklöf

Pernilla Eklöf

Specialpedagog

0515 – 88 61 53
pernilla.eklof@falkoping.se

 

Pernilla är specialpedagog för:
Vård & omsorg
– Vård och Omsorgscollege

– Naturvetenskapliga
programmet
– Teknikprogrammet
– Teknikcollege
– T4
– Industritekniska programmet – Trä

Maria Jonsson

Maria Jonsson

Specialpedagog

0515-88 63 10
0732 – 70 24 97
maria.jonsson@edu.falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Estetiska programmet
– Samhällsprogrammet
– Fordon- och transportprogrammet

Skolkuratorn – En levande länk.

Ållebergsgymnasiet har fem skolkuratorer som alltid finns tillgängliga för att aktivt stötta och hjälpa våra elever.
Råd och stöd. Vi kan även arbeta med grupper och medverkar till exempel i arbetet med olika handlingsplaner.

Lena Davet

Lena Davet

Socialpsykolog

0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Lena är kurator för:
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– Ekonomiprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Handels- och administrationsprogrammet
– IM4

Liselott Persson

Liselott Persson

Socionom

0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
-Naturvetenskapsprogrammet
-Teknikprogrammet
-Industritekniska programmet -Träteknik
-Vård- och omsorgsprogrammet

Boel Gustafsson

Boel Gustafsson

Socionom

0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Estetiska programmet
– Samhällsvetenskaps-
   programmet
– Fordon- och transportprogrammet
– Gysär 4-års programmet

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Socionom

0725-69 72 13
karin.k.gustafsson@falkoping.se

Karin är kurator för:
– IM spr

Per Larsson

Per Larsson

Socionom

0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
-IM4

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Sjuksköterska

0515-88 62 07
susanne.karlsson@falkoping.se

– Introduktionsprogrammet – IM-språk
– Ekonomiprogrammet
– Handels-och administrationsprogrammet

 

Anne-Lie Westin

Anne-Lie Westin

Sjuksköterska

0515-88 61 13
anne-lie.westin@falkoping.se

– Industritekniska programmet – Trä
– Introduktionsprogrammet – IM4
– Natuvetenskapligaprogrammet
– Teknikprogrammet

Ulla Wilsson

Ulla Wilsson

Sjuksköterska

0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

– Barn- och fritidsprogrammet
– Bygg- och anläggningsprogrammet
– El- och energiprogrammet
– Estetiskaprogrammet
– Fordon- och transportprogrammet
– Hälsa, vård & omsorg, Gysär
– Individuella programmet, Gysär
– Samhällsprogrammet
– Vård- och omsorgsprogrammet