För gymnasieelever

Elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till specialpedagoger, skolkuratorer, skolläkare och skolsjuksköterskor.
Sjukanmälan 0515-86951

Specialpedagogens roll är att stödja eleven i hela sin studiegång.

Vi hjälper till att reda ut så att förutsättningar skapas för elevens lärande. Vid behov lotsar vi vidare till kurator, skolsköterska eller skolpsykolog. Ibland även till annan hjälpande rådgivare. Vi har givetvis även ett nära samarbete med mentorer, lärare och SYV (StudieYrkesVägledare). Såväl elev som vårdnadshavare är välkommen med sina frågor eller funderingar.

Isabella Sandin Agder

Isabella Sandin Agder

Specialpedagog

0515-886224
isabella.sandinagder@falkoping.se

Isabella är specialpedagog för:
IMSPRÅK

Maria Stern

Maria Stern

Specialpedagog

0515-88 61 12
maria.stern@falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
IM 4

Kerstin Alström

Kerstin Alström

Specialpedagog

0515-88 62 37
0734-616895
kerstin.alstrom@falkoping.se

Kerstin är specialpedagog för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Pernilla Eklöf

Pernilla Eklöf

Specialpedagog

0515 – 88 61 53
pernilla.eklof@falkoping.se

 Pernilla är specialpedagog för:

Vård och omsorgsprogrammet
Naturvetenskapliga
programmet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet – Trä

Maria Jonsson

Maria Jonsson

Specialpedagog

0515-88 63 10
0732 – 70 24 97
maria.jonsson@edu.falkoping.se

Maria är specialpedagog för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Skolkuratorn – En levande länk.

Ållebergsgymnasiet har fem skolkuratorer som alltid finns tillgängliga för att aktivt stötta och hjälpa våra elever.
Råd och stöd. Vi kan även arbeta med grupper och medverkar till exempel i arbetet med olika handlingsplaner.

Lena Davet

Lena Davet

Socialpsykolog

0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Lena är kurator för:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
IM4

Liselott Persson

Liselott Persson

Socionom

0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Liselott är kurator för:
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet -Träteknik
Vård- och omsorgsprogrammet

Boel Gustafsson

Boel Gustafsson

Socionom

0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Boel är kurator för:
Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Samhällsvetenskaps-
programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson

Socionom

0725-69 72 13
karin.k.gustafsson@falkoping.se

Karin är kurator för:
IM språk

Per Larsson

Per Larsson

Socionom

0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Per är kurator för:
IM4

Skolsköterskor och skolläkare

Skolhälsans mål är att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Vi erbjuder hälsobesök vilket innefattar hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare Kjell Björklund kontaktas via skolsköterskorna.

Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Sjuksköterska

0515-88 62 07
susanne.karlsson@falkoping.se

IM-språk
Ekonomiprogrammet
Handels-och administrationsprogrammet

 

Anne-Lie Westin

Anne-Lie Westin

Sjuksköterska

0515-88 61 13
anne-lie.westin@falkoping.se

Industritekniska programmet
IM4
Natuvetenskapligaprogrammet
Teknikprogrammet

Ulla Wilsson

Ulla Wilsson

Sjuksköterska

0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hälsa, vård & omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet