Introduktions-programmet/IM4

De elever som inte är behöriga till nationella program bereds plats på introduktionsprogrammet.

IM finns för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. De fyra programmen är: Programinriktat val (IMV), individuellt alternativ (IMA), yrkesintroduktion (IMY) och språkintroduktion (IMS).

Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis. Programmet vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för fortsatta studier eller underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som styr inriktningen och innehållet på ditt introduktionsprogram. Vilket program (inriktning) du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning. För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

 

Kontakt

Programsamordnare

Susanne Albo
susanne.albo@edu.falkoping.se
0515-88 62 02, 
0703-758850

SYV

Camilla Bergman
camilla.bergman@falkoping.se
0515-886317

Susanne Granberg
Speciallärare svenska

susanne.granberg@falkoping.se

Thomas Andersson
Svenska/Sva, biologi och teknik

thomas.andersson@falkoping.se

Maria Johansson
Svenska/Sva och engelska
maria.h.johansson@falkoping.se

Joel Marshall
Engelska och idrott

joel.marshall@falkoping.se

Clas Larsson
Matematik och NO
klas.larsson@edu.falkoping.se

Helena Isacson
Pedagog G-grupp

helena.Isacson@falkoping.se

Jennie Axelsson
Pedagog G-grupp

jennie.axelsson@edu.falkoping.se

Helena Rahm
Elevassistent

helena.rahm@edu.falkoping.se

Karin Råhnängen
Svenska/Sva, hemkunskap och slöjd
karin.råhnängen@edu.falkoping.se

Krister Fredrikson
Svenska/Sva och SO
krister.fredrikson@edu.falkoping.se

Anders Svensson
Praktiksamordnare
anders.svensson@edu.falkoping.se

Siv Ericsson
Elevassistent
siv.eriksson@edu.falkoping.se

Anna-Lena Lundgren
Elevassistent
anna-lena.lundgren@edu.falkoping.se