Introduktions-programmet/IM4

De elever som inte är behöriga till nationella program bereds plats på introduktionsprogrammet.

Målet med utbildningen är att underlätta för dig att gå vidare med studier på ett nationellt yrkesprogram/annan utbildning eller få ett arbete.

Saknar du betyg från grundskolan och vill gå ett yrkesprogram på gymnasiet? Då kan inriktningen Yrkesintroduktion vara rätt för dig. IMY vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion är ett program som kan läggas upp på olika sätt. Du kan både läsa ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Du kan också välja att lägga mer tid på en arbetsplats för att lära dig ett jobb, antingen i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

 

Kontakt

Programsamordnare

Susanne Albo
susanne.albo@edu.falkoping.se
0515- 88 61 91, 
0703-758850

Thomas Andersson IMY
thomas.andersson@falkoping.se
0515-886191

Maria Johansson IMY
maria.h.johansson@falkoping.se
0515-886116

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Thomas Andersson
Svenska/Sva, biologi och teknik

thomas.andersson@falkoping.se

Maria Johansson
Svenska/Sva och engelska
maria.h.johansson@falkoping.se

Clas Larsson
Matematik och NO
klas.larsson@edu.falkoping.se

Helena Isacson
Pedagog G-grupp

helena.Isacson@falkoping.se

Helena Rahm
Elevassistent

helena.rahm@edu.falkoping.se

Johan Lindström
Johan.lindstrom@falkoping.se
Ha-ämnen samt idrott

Jaana Andersson
Engelska, idrott samt Hälsopedagogik
Jaana.andersson@falkoping.se

Joakim Dahlström
So-ämnen
Joakim.dahlstrom@falkoping.se

Johanna Karlsson
Studieassistent
johanna.ma.karlsson@falkoping.se

Karin Råhnängen
Svenska/Sva, hemkunskap och slöjd
karin.råhnängen@edu.falkoping.se

Krister Fredrikson
Svenska/Sva och SO
krister.fredrikson@edu.falkoping.se

Anders Svensson
Praktiksamordnare
anders.svensson@edu.falkoping.se

Anna-Lena Lundgren
Elevassistent
anna-lena.lundgren@edu.falkoping.se

Josef Cederlund
Pedagog G-grupp

josef.cederlund@falkoping.se

Maria Karlström
Studieassistent
Maria.karlstrom@falkoping.se

Osama Mohamad
Studiehandledare
Osama.mohamad@falkoping.se

Vivan Bahaaeddin
Matematik och No-ämnen

viyan.bahaaeddin@edu.falkoping.se 

Thaghi Haghshenas
Studiehandledare, industritekniker

thaghi.haghshenas@falkoping.se