Introduktions-programmet/IM4

De elever som inte är behöriga till nationella program bereds plats på introduktionsprogrammet.

IM finns för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. De fyra programmen är: Programinriktat val (IMV), individuellt alternativ (IMA), yrkesintroduktion (IMY) och språkintroduktion (IMS).

Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förbereda för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis. Programmet vänder sig till dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbildningen är att förbereda dig för fortsatta studier eller underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som styr inriktningen och innehållet på ditt introduktionsprogram. Vilket program (inriktning) du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning. För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

 

Kontakt

Programsamordnare

Susanne Albo
susanne.albo@edu.falkoping.se
0515- 88 61 91, 
0703-758850

Thomas Andersson IMY
thomas.andersson@falkoping.se
0515-886191

Maria Johansson IMY
maria.h.johansson@falkoping.se
0515-886116

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Thomas Andersson
Svenska/Sva, biologi och teknik

thomas.andersson@falkoping.se

Maria Johansson
Svenska/Sva och engelska
maria.h.johansson@falkoping.se

Clas Larsson
Matematik och NO
klas.larsson@edu.falkoping.se

Helena Isacson
Pedagog G-grupp

helena.Isacson@falkoping.se

Helena Rahm
Elevassistent

helena.rahm@edu.falkoping.se

Johan Lindström
Johan.lindstrom@falkoping.se
Ha-ämnen samt idrott

Jaana Andersson
Engelska, idrott samt Hälsopedagogik
Jaana.andersson@falkoping.se

Joakim Dahlström
So-ämnen
Joakim.dahlstrom@falkoping.se

Johanna Karlsson
Studieassistent
johanna.ma.karlsson@falkoping.se

Karin Råhnängen
Svenska/Sva, hemkunskap och slöjd
karin.råhnängen@edu.falkoping.se

Krister Fredrikson
Svenska/Sva och SO
krister.fredrikson@edu.falkoping.se

Anders Svensson
Praktiksamordnare
anders.svensson@edu.falkoping.se

Anna-Lena Lundgren
Elevassistent
anna-lena.lundgren@edu.falkoping.se

Josef Cederlund
Pedagog G-grupp

josef.cederlund@falkoping.se

Maria Karlström
Studieassistent
Maria.karlstrom@falkoping.se

Osama Mohamad
Studiehandledare
Osama.mohamad@falkoping.se

Viyan Bahaaeddin
Matematik och No-ämnen

viyan.bahaaeddin@edu.falkoping.se 

Thaghi Haghshenas
Studiehandledare, industritekniker

thaghi.haghshenas@falkoping.se