Introduktions-programmet/IM

Ett steg närmare målet

Du som är mellan 16-20 år samt ännu inte blivit behörig till ett yrkesprogram har möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg på Introduktionsprogrammet. Din individuella studieplan anpassas efter just dina behov tillsammans med skolan. I de vanligaste fallen innebär heltidsstudier en garanterad undervisningstid på 23 h i veckan, i de olika grundskoleämnena som eleven saknar godkänt betyg i (och som skolan dessutom erbjuder undervisning inom).

Det finns fyra olika inriktningar och vilken just du ska söka till beror på vad du har för egna förutsättningar och mål med skolan.

 

Individuellt alternativ (IMA)

Här kan du läsa upp de grundskoleämnen du ännu inte har ett godkänt betyg i (och som skolan dessutom erbjuder undervisning i). Schemat på Individuellt alternativ påminner om det på grundskolan. Målet är att bli bättre förberedd inför Yrkesintroduktion eller att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Yrkesintroduktion (IMY)

Här får du en yrkesinriktad utbildning samtidigt som du läser upp de grundskoleämnen som du ännu inte har ett godkänt betyg i (och som skolan dessutom erbjuder undervisning i). Yrkesintroduktionen innehåller antingen ett färdigutformat kurspaket mot ett specifikt yrkesprogram, eller praktik respektive andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.

Målet är att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram, eller att bli bättre förberedd inför ditt framtida arbetsliv.

Språkintroduktion (IMS)

Om du är nyanländ ungdom i Sverige läser du oftast en utbildning i svenska här innan du har språkkunskaper nog att gå vidare till IMA, IMY eller ett nationellt gymnasieprogram.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Du kan påbörja dina studier senast det år som du fyller 19 år. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Programmets längd är mellan ett och två år beroende på din förkunskaper, din arbetsinsats och din kunskapsutveckling. Du läser också ett flertal andra ämnen på grundskolenivå samt gymnasiekurser i de ämnen där du har betyg.

Mer information om Språkintroduktion och de andra tre introduktionsprogrammen hittar du på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram

Ny i Falköping?

Kontakta Centrum för flerspråkighet:

Centrum för flerspråkighet
cff@falkoping.se
0515 – 88 64 00
Botvidsgatan 43
521 35 Falköping

Verksamhetsledare
Annicka Ekeroos, Rektor
0515-88 65 21
annicka.ekeroos@falkoping.se

 

 Programinriktat val (IMV)

Här har du som inte är fullt behörig till ett nationellt gymnasieprogram än möjlighet att studera tillsammans med programmet samtidigt som du avslutar det grundskoleämne du fortfarande inte tagit godkänt betyg i.

Ibland har gymnasieskolan studieplatser över på sina nationella gymnasieprogram. Då finns det alltså möjlighet för elever som är IMV-behöriga (men ännu inte fullt behöriga) att bli antagna till en sådan IMV-plats. Eleven läser sedan upp det saknade grundskolebetyget samtidigt som hen läser tillsammans med gymnasieprogrammet.

Det är stor konkurrens om IMV-platser och urvalet sker på meritvärde. För att vara IMV-behörig och bli antagen till en IMV-plats ska eleven ha godkända betyg i minst sex (6) olika grundskoleämnen fördelade enligt nedan:

  • Svenska ELLER Svenska som andraspråk
  • Engelska ELLER Matematik
  • Fyra (4) ytterligare grundskoleämnen

    ALTERNATIVT

  • Svenska ELLER Svenska som andraspråk
  • Engelska OCH Matematik
  • Tre (3) ytterligare grundskoleämnen

    Målet är att ta godkänt betyg i det saknade grundskoleämnet så fort som möjligt så eleven kan bli antagen till det nationella gymnasieprogrammet fullt ut.

Kontakt

Programsamordnare

Susanne Albo
susanne.albo@edu.falkoping.se
0515-886116

SYV

Sofie Larsson
sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Thomas Andersson
Svenska/Sva, biologi och teknik

thomas.andersson@falkoping.se

Maria Johansson
Svenska/Sva och engelska
maria.h.johansson@falkoping.se

Linda Jonsson
Pedagog G-grupp, Engelska

linda.jonsson@falkoping.se

Helena Rahm
Elevassistent

helena.rahm@edu.falkoping.se

Jaana Andersson
Engelska, idrott
Jaana.andersson@falkoping.se

Johanna Karlsson
Studieassistent
johanna.ma.karlsson@falkoping.se

Helén Kennemark
Matematik och No-ämnen
helen.kennemark@falkoping.se

Anneli L. Mattsson
Svenska/Sva
anneli.mattsson@falkoping.se

Anders Svensson
Praktiksamordnare
anders.svensson@edu.falkoping.se

Josef Cederlund
So-ämnen
josef.cederlund@falkoping.se

Helene Calleberg
Elevassistent
helene.calleberg@edu.falkoping.se

Osama Mohamad
Modersmålslärare/studiehandledare
Osama.mohamad@falkoping.se

Vivan Bahaaeddin
Matematik och No-ämnen

viyan.bahaaeddin@edu.falkoping.se 

Thaghi Haghshenas
Studiehandledare, industritekniker

thaghi.haghshenas@falkoping.se

Mats Hallman
Sva/Engelska/SO-ämnen
mats.hallman@edu.falkoping.se

Mohamed Mohamed
Modersmålslärare/studiehandledare
Mohamed.mohamed@falkoping.se