SYV

Studie- och yrkesvägledare

Information inför dina val

För högstadieelever

Vår uppgift är att ge dig som grundskoleelev hjälp så du kan göra ett så bra och genomtänkt val till gymnasiet som det är möjligt.

Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

 Vägledning kan ge dig:
– medvetenhet om dig själv
– medvetenhet om alternativen förmåga att fatta beslut
– styrka att genomföra ett beslut
– insikt för ett genomtänkt val
– förståelse för möjligheter och begränsningar

Utöver detta så informerar vi kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på dig som elev för att studera på gymnasiet.

 

För gymnasieelever

Vår uppgift är att ge dig som studerar den information och det stöd du behöver för att kunna genomföra olika val under gymnasietiden och när det är dags att ta steget vidare i livet.

Vi hjälper dig att själv finna information om studier efter gymnasiet som exempel högskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar och KomVux. Kanske vill du resa utomlands för att studera? Hos oss finner du information om olika vägar och möjligheter. Som elev kan du också träffa på någon av oss vägledare när vi besöker din klass och informerar om exempelvis valbara kurser, individuella val och annat som berör dig som studerar. Har du allmänna frågor så ska någon av oss alltid kunna hjälpa till. Har du däremot en speciell fråga som berör just dig så vänd dig till den vägledare som är kopplad till det program du går på så kan du få den hjälp du behöver. Vill du ha personlig vägledning för att planera din framtid eller diskutera olika alternativ är du välkommen att boka tid för samtal.

 

Camilla Bergman

Camilla Bergman

Studievägledare

camilla.bergman@falkoping.se
0515 – 88 63 17

Grundskola åk 8-9:
Högstadium Centrum
Kinnarpskolan
Studiegården

Gymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet (HA)

Thomas Huss

Thomas Huss

Studievägledare

thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Grundskola åk 8-9:
Gudhemsskolan
Vartoftaskolan
Flobyskolan

Gymnasiet
Industriprogrammet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Sofie Larsson

Sofie Larsson

Studievägledare

sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Grundskola åk 8-9:
Högstadium Centrum
Gustav Dalenskolan
Grundsärskolan

Gymnasiet
Gymnasiesärskolan:
Hälsa, vård och omsorg, Gysär
Individuellt program, Gysär
Introduktionsprogrammen

Anna Sandén

Anna Sandén

Studievägledare

anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet