SYV

Studievägledare

Information inför dina val

Vår uppgift är att ge dig som grundskoleelev hjälp så du kan göra ett så bra och genomtänkt val till gymnasiet som det är möjligt. Främst handlar vägledning om att ta reda på vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och erfarenheter. Vägledning är tänkt att hjälpa dig så du kan använda hela din kapacitet för att nå dina mål i framtiden.

 

Vägledning kan ge dig:
– medvetenhet om dig själv
– medvetenhet om alternativen förmåga att fatta beslut
– styrka att genomföra ett beslut
– insikt för ett genomtänkt val
– förståelse för möjligheter och begränsningar

Utöver detta så informerar vi kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på dig som elev för att studera på gymnasiet.

 

Camilla Bergman

Camilla Bergman

Studievägledare

camilla.bergman@falkoping.se
0515 – 88 63 17

Grundskola åk 8-9:
Centralskolan
Kinnarpskolan
Studiegården

Thomas Huss

Thomas Huss

Studievägledare

thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Grundskola åk 8-9:
Gudhemsskolan
Vartoftaskolan
Flobyskolan

Sofie Larsson

Sofie Larsson

Studievägledare

sofie.a.larsson@falkoping.se
0515 – 88 63 19

Grundskola åk 8-9:
Kyrkerörsskolan
Gustav Dalenskolan
Grundsärskolan