För dig som gillar att sjunga

Skolkören

Kom till musiksal 3 i Estetkorridoren om du vill vara med i kören.

 

Sjung i kör!

Ållebergsgymnasiet har en stark körverksamhet. Alla elever har möjlighet att välja körsång under alla sina tre år på gymnasiet som individuellt val eller som frivillig verksamhet. Kören medverkar vid flera konserttillfällen av olika slag över året. Höstkonsert, Lucia- & julkonser, Musik på menyn, sommarkonsert och andra körprojekt.

Kontaktpersoner:

Sara Brengesjö
sara.brengesjo@falkoping.se

Jenny Tidquist Karlsson
jenny.tidquistkarlsson@falkoping.se