Barn- och fritidsprogrammet

Här blir du bättre på att leda grupper och hjälpa andra att utvecklas.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet erbjuder de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Programmet erbjuder även möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Här får du utveckla dina förmågor med hjälp av teori, praktiska övningar och upplevelser. Kommunikation, samarbete och problemlösning är viktiga inslag under alla tre åren. Du kommer få många tillfällen att öva dig och utvecklas i din ledarroll på båda inriktningarna, bl a under de femton veckor du gör APL på olika praktikplatser. Vi samverkar både inom programmet, med andra program och med externa verksamheter. Detta för att du ska vara så väl förberedd som möjligt, för såväl fortsatta studier som för ett arbete inom något av dessa områden och med olika målgrupper.

Pedagogiskt arbete

På det här programmet utvecklas du både teoretiskt och praktiskt på olika sätt, med människor i olika åldrar. Du förbereds för ett yrke där lärande, ledarskap och människors välbefinnande är i centrum. Du får en praktisk och teoretisk grund för att kunna arbeta med människor i olika åldrar. De grundläggande kurserna innehåller ämnen som psykologi, pedagogik och sociologi. Detta byggs sedan på med kurser om barns utveckling och pedagogisk verksamhet, specialpedagogik och skapande verksamhet mm. Du får också träna din ledarskapsförmåga och praktiskt delta i arbete med människor. Väljer du denna inriktning är du utbildad Barnskötare när du är klar.

Fritid och hälsa – idrottsprofil

Här kommer du utvecklas både teoretiskt och praktiskt inom friskvård och hälsa på olika sätt med människor i olika åldrar. På det här programmet förbereds du för ett yrke där människors fritid, idrott och hälsa är i centrum. Du får en praktisk och teoretisk grund för att kunna leda och organisera idrottsaktiviteter av olika slag. De grundläggande kurserna innehåller ämnen som psykologi, pedagogik, fritisvetenskap och sociologi. Detta byggs sedan på med kurser i träningslära, kost, idrott och ledarskap. Du får också träna din ledarskapsförmåga och delta i praktiskt arbete med idrotts- och fritidsverksamheter och arbete med andra människor.

 

Kontakt

Programsamordnare

Niclas Uvesten
niclas.uvesten@edu.falkoping.se 
0515 – 88 61 88

Malin Fogelström Nilsson
malin.fogelstrom@falkoping.se
0515 – 88 60 82

SYV

Malin Fogelström Nilsson
Programsamordnare, idrott & hälsa, massage
malin.fogelstrom@falkoping.se

Niclas Uvesten
Programsamordnare, idrott & hälsa
niclas.uvesten@edu.falkoping.se

Karin Aronsson
Fritid & hälsa, specialpedagogik 
Karin.aronsson@edu.falkoping.se

Mårten Orebrand
Kost & hälsa, naturkunskap
Morten.orebrand@edu.falkoping.se

 

Yvonne Klarson
Idrott & hälsa, träningslära
Yvonne.klarson@edu.falkoping.se

Niclas Nilsson
Idrott & hälsa, massage
Niclas.nilsson@falkoping.se

Helena Rask
Pedagogik, psykologi
helena.rask@falkoping.se

Caroline Åberg
Pedagogiskt arbete, skapande verksamhet, hälsopedagogik
Caroline.aberg@edu.falkoping.se