Barn- och fritidsprogrammet

Här blir du bättre på att leda grupper och hjälpa andra att utvecklas.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Programmet erbjuder de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Programmet erbjuder även möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden.

Här får du utveckla dina förmågor med hjälp av teori, praktiska övningar och upplevelser. Kommunikation, samarbete och problemlösning är viktiga inslag under alla tre åren. Du kommer få många tillfällen att öva dig och utvecklas i din ledarroll på båda inriktningarna, bl a under de femton veckor du gör APL på olika praktikplatser. Vi samverkar både inom programmet, med andra program och med externa verksamheter. Detta för att du ska vara så väl förberedd som möjligt, för såväl fortsatta studier som för ett arbete inom något av dessa områden och med olika målgrupper.

Inom samtliga yrkesprogram ingår möjligheten att läsa grundläggande högskolebehörighet.

Pedagogiskt och socialt

På denna inriktning förbereds du för ett yrke där ledarskap, människors utveckling och välbefinnande samt pedagogiskt lärande är i centrum. Du läser kurser som utvecklar din självkännedom, ger dig kunskaper om barn och ungdomar samt hur vi fungerar enskilt, i grupp och när det finns funktionsnedsättning att ta hänsyn till. Du får utveckla din kreativitet, och lära dig hur sociala och pedagogiska verksamheter fungerar med läroplaner, arbetsmiljö och anpassningar efter barns behov. Du får även träna din ledarskapsförmåga och praktiskt delta i arbete med människor i olika åldrar. Väljer du denna inriktning blir du förberedd för arbeten som exempelvis barnskötare eller elevassistent.

Fritid och hälsa

På den här inriktningen förbereds du för ett yrke där ledarskap, idrott, hälsa, välbefinnande och fritid- och friskvårdsverksamheter står i centrum. Du läser kurser där du får utveckla kunskaper om människors hälsa, hur människokroppen fungerar, levnadsvanor samt friskvårds- och hälsofrämjande arbete. Du får också lära dig mer om idrott och olika fritidsverksamheter, kost, motion, träningslära och hälsa i stort. Du utvecklar din förmåga att vara flexibel och lyhörd men också att samverka, kommunicera och leda människor i olika åldrar och med olika behov och förutsättningar. Går du denna inriktning blir du förberedd för att arbeta som exempelvis: idrottsledare eller elevassistent.

Kontakt

Programsamordnare

Caroline Åberg 
caroline.aberg@edu.falkoping.se
0515 – 88 61 02

Jennie Axelsson
jennie.axelsson@falkoping.se
0515 – 88 60 02

SYV

Niclas Uvesten 
Niu 
niclas.uvesten@edu.falkoping.se

Jennie Axelsson
Socialt arbete, Specialpedagogik, Fritids och friskvårdsverksamheter.

jennie.axelsson@falkoping.se

Niclas Nilsson 
Massage, träningslära
niclas.nilsson@falkoping.se

Caroline Åberg 
Pedagogik, pedagogiskt arbete
caroline.aberg@edu.falkoping.se

 

 

 

 

Tom Lundqvist 
Svenska, religionskunskap
tom.lundqvist@edu.falkoping.se 

Linus Ohlsson
Samhällskunskap, historia
linus.ohlsson@falkoping.se

Marcus Medin
Liu
marcus.medin@falkoping.se