Teknikprogrammet

Det här är en bred utbildning som omfattar de klassiska och moderna teknikämnena.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden.

Du får tillfälle att utveckla ett kreativt tänkande för ett modernt och hållbart samhälle. Teknikprogrammat på Ållebergsgymnasiet erbjuder tre inriktningar: Information- och medieteknik, Samhällbyggande och miljö samt Produktionsteknik. Teknikämnena är internationellt gångbara, så Du kan få hela världen som arbetsfält. Ållebergsgymnasiets Teknikprogram är certifierade som Teknikcollege. Detta innebär att Teknikprogrammet har ett nära samarbete med lokala företag där Du har möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete. 

Produktionsteknik

På inriktningen produktionsteknik får du jobba mycket praktiskt i maskiner. Du får lära dig att hantera allt från manuella maskiner till styrda maskiner. Du lär dig att programmera till exempel CNC-styrda svarvar, fräsar samt robotar. Du får även jobba i dataprogram som bland annat Inventor (CAD), CNC-simulator och EdgeCam.

 Samhällsbyggande och miljö

Ger kunskap om design, arkitektur och byggbranschen. Undervisningen är till stor del datorstödd där vi använder branschledande programvaror.

Informations- och medieteknik

Här lär du dig webbutveckling, programmering och spelutveckling. Både byggnads-, arkitektur- och industribranschen behöver din kompetens idag. Vi kommer även göra studiebesök på företag och du kommer möta föreläsare från både högskola, universitet och näringsliv.

 

På samtliga inriktningar finns möjlighet att ansöka om att få läsa kurserna Ma 4, Ma 5 och Fy 2.

T4 – läs ett fjärde år och bli gymnasieingenjör.

Det råder för närvarande en stor brist på ingenjörer i Sverige och därför har man från statligt håll bestämt sig för att återinföra ett fjärde år på Teknikprogrammet. Målet med denna påbyggnadsutbildning är att du får en gymnasieingenjörsexamen så att du kan söka en anställning direkt efter examen samtidigt som du genom utbildningen skaffar dig en ännu bättre plattform för vidare studier. Det fjärde tekniska året är mer praktiskt inriktat än tredje året på teknikprogrammet. Fokus är att omsätta kunskaper till praktisk erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande.  Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning eller nyligen avslutat dina studier och inte fyllt 22 år, kan nu söka utbildningen T4. Under det fjärde året varvar du teori och praktik. En tredjedel av studierna är du ute på en arbetsplats. Det innebär att du tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet. Upplägget är möjligt tack vare ett nära samarbete med det lokala näringslivet, som är med och utformar utbildningen så att den möter de behov som finns på arbetsmarknaden. För närvarande finns ej fjärde året på Ållebergsgymnasiet.

Kontakt

Programsamordnare

Anna Tålhagen
anna.talhagen@falkoping.se
0515-88 60 25

SYV

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Marta Dilling Brobjer
Engelska
marta.brobjer@edu.falkoping.se

Fredrik Bäckman
Webbutveckling, programmering
fredrik.backman@edu.jonkoping.se

Daniel Caidahl
Matematik, fysik
daniel.caidahl@falkoping.se

Magnus Eneland
Datorstyrd produktion, produktionsutrustning, Cad
magnus.eneland@falkoping.se

Mattias Johansson 
Konstruktion, Cad, Produktionskunskap
mattias.p.johansson@falkoping.se

Ulf Forsman
Webserverprogrammering, Mekatronik
ulf.forsman@falkoping.se

 

Claes Henriksson
Datorstyrd produktion, produktionsutrustning
claes.a.henriksson@falkoping.se

Leonardo Pool Rodruguez
Teknik, hållbart samhällsbyggande, arkitektur, byggnadsverk, Cad
leonardo.poolrodriguez@falkoping.se

Anna Tålhagen
Historia, svenska, religionskunskap
anna.talhagen@falkoping.se

Elisabeth Wiklund
Matematik, kemi
elisabeth.wiklund@edu.falkoping.se

Svetlana Yushmanova
Matematik, ryska
svetlana.yushmanova@edu.falkoping.se

Ingela Bromander Andersson
Svenska, franska
ingela.bromanderandersson@falkoping.se