Frågor & svar

   om distansundervisning

Fråga oss!

Här kan du läsa om de vanligaste frågorna som vi får under tiden som Ållebergsgymnasiet är stängt. Skicka in dina frågor till alleberg@falkoping.se

Allmänna frågor

Får jag komma till skolan?

Ja, men bara om du har en bestämd tid med en lärare för ett särskilt moment.

Du får också komma till skolan om du behöver hämta läromedel eller annat material du glömt i skåpet. Du blir då insläppt via huvudentrén, ring 0515 88 60 00 innan! Elevkorten kommer att spärras. 

Får jag göra APL?

Ja, tills annat meddelas. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du inte är fullt frisk. Om det sker kontaktar du din mentor för vidare information. 

Serveras skollunch?
Hur länge gäller beslutet om distansundervisning?

Detta går inte att förutsäga idag, information sker löpande.

Jag är sjuk!

Om du är för sjuk för att kunna plugga hemma ska du sjukanmäla dig till Skola24 som vanligt.

Jag har inte tillgång till internet hemma!

Kontakta din mentor.

Kan jag få kontakt med elevhälsan?

Ja, de finns tillgängliga via telefon, mail och its som vanligt! 

Vad händer med mitt CSN?

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även när du studerar på distans. Studerande behöver inte kontakta CSN, utan vi fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Får jag jobba på dagarna?

Nej, eftersom du ska följa ordinarie schema kan du inte arbeta under denna tid. Du får bidrag från CSN under dina distansstudier. 

Hur ser det ut med studenten i nuläget?

Se separat information från Torbjörn Karlsson här på hemsidan.

Min dator fungerar inte, finns det någon IT-support?

Ja! Från och med måndag 23 mars finns IT-support tillgänglig via övre ingången i Hus B kl 11-12 varje dag.

Distansundervisning

Hur får jag information om vad jag ska göra?

Utgångsläget är att ordinarie schema gäller tills annat meddelas. Detta kan behöva justeras löpande. Lärarna lägger ut lektionsinformation via itslearning och google i tid för din lektion. Ibland innebär lektionen eget arbete utifrån lärarens instruktioner, och ibland kommer det att vara lektion via videolänk. 

På IM har vi inte itslearning!

För elever på IM gäller Google Classroom som informationskanal.

Gäller det alla kurser?

Ja. Både praktiska och teoretiska kurser och moment omfattas. Detta gäller även NIU och RIG.

Får man träffas i grupper och plugga?

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag har praktiska moment i gymnasiearbetet som måste genomföras!

Ja, rektor kan besluta om undantag från distansundervisning. Din lärare meddelar dig om du omfattas av undantaget.

Är det närvarokontroll på lektionerna?

Ja varje lärare rapporterar lektionen och följer upp om du är med i undervisningen eller inte.

Vad händer om jag inte pluggar?

Du som inte följer distansundervisningen kommer att behöva ta igen tiden när vi återgår till “normalt läge”. Detta kan t ex bli på sommarlovet eller helger. 

Hur ska jag agera vid videokonferenslektioner?

Sitt på en lämplig plats (inte i sängen), var påklädd! Ta aktiv del och lyssna på din lärare och dina klasskompisar i kommunikationen.