Naturvetenskaps-
programmet

En spännande utbildning som ger dig stora möjligheter.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Programmet erbjuder de kunskaper som behövs för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Här står vetenskapens stora frågor i centrum. Vad har vi för ursprung? Finns det liv i universum? Hur botar vi sjukdomar? På naturvetenskapsprogrammet lär du dig om världen och alla dess beståndsdelar. Du lär dig om hur allt hänger samman från molekylnivå upp till ekosystemnivå. Du får möjlighet att utveckla logiska resonemang och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller och experiment.

 

 

 

På Ållebergsgymnasiet erbjuder vi inriktningen naturvetenskap. Utbildningen ger dig stor valfrihet inför ditt framtida yrkesval.
Efter genomgången utbildning kan du bland annat läsa vidare till läkare, tandläkare, veterinär, biolog, civilingenjör, kemist, arkitekt eller miljövetare.

Kontakt

Programsamordnare

Lisa Blomqvist
lisa.blomqvist@falkoping.se
0515 – 88 60 42

 

SYV

Thomas Huss
thomas.huss@falkoping.se
0515 – 88 62 97

Lisa Blomqvist
Biologi, bioteknik, gymnasiearbete
lisa.blomqvist@falkoping.se

Sam Okwir-Awoii
Biologi, naturkunskap

sam.okwir-awoii@edu.falkoping.se

Anders Karlsson
Matematik, fysik, naturvetenskaplig specialisering
anders.karlsson@edu.falkoping.se

Berit Torstensson
Kemi, gymnasiearbete
berit.torstensson@edu.falkoping.se

Margareta Wäpling
Engelska, tyska, latin
margareta.wapling@edu.falkoping.se

Sam Skoglund
Matematik, Fysik
Sam.Skoglund@edu.falkoping.se

Emelie Strandberg
SVA
emelie.strandberg@falkoping.se