Godkännandet ska göras av vårdnadshavare eller myndig elev. Detta gäller samtliga elever i årskurs 1 samt årskurs 2 på Teknikprogrammet och Samhällsprogrammets Mediainriktning.

/Skolledningen

Klicka på nedanstående knapp för att komma till e-tjänsten som gäller godkännande av regler vid lån av elevdator för gymnasieelev.