Studentavslutning 2023

Studentavslutning 2023 går av stapeln under förmiddagen den 16/6-2023. (fredag)

Ordning:
Studentavslutning i skolans entréhall
Utspring
Kortege
Flakåkning

Skolans åtagande avslutas i Plantis efter kortegen. Flakåkning planeras och genomförs i egen regi av respektive klass.

Söndagen den 18/6:
Studentbal på Mössebergs kurort i Elevkårens regi.

Exakta tider för respektive aktivitet meddelas så snart detaljplaneringen är färdig. Studentavslutningen i entréhallen är endast för studenterna. Arrangemanget filmas och livesänds via Radio Falköping.

OBS!
Studenter som är RIG-elever måste med god framförhållning stämma av sin utflyttning från lägenheterna med bovärd Sten-Ove Eriksson.