våra senaste

Nyheter

Läs om vad som händer på Ållebergsgymnasiet

Samtalsstöd

Samtalsstöd

– Välkommen att kontakta oss för samtalsstöd, hälsar från vänster Sara, Nathalie, Emelie, Camilla, Sofia och Malin.

Behöver du någon att prata med i coronatider? Nu kan du få samtalsstöd via telefon eller mejl om du vill dela dina tankar eller din oro. Utan kostnad kan du få stöd och råd om hur du kan hantera din situation. Du kan även vara anonym.

Den pågående pandemin gör att många känner oro och rädsla över vad som händer i Sverige och världen på grund av covid-19. Falköpings kommun erbjuder nu medmänskligt stöd genom att lyssna, reflektera och bekräfta. Teamet för samtalsstöd kan lyssna och ge råd, men erbjuder ingen behandling och tar inte några beslut om insatser. Vid behov hänvisas du vidare till andra instanser eller annat professionellt stöd.

I dessa tider behöver vi finnas till för varandra och erbjuda en hjälpande hand, säger Camilla Dahl, enhetschef för socialpsykiatrin. För att motverka psykisk ohälsa har vi skapat ett team för samtalsstöd. Alla invånare i kommunen är välkomna att kontakta oss via telefon eller mejl för att få stöd i dessa coronatider. När du tar kontakt får du prata med oss inom socialpsykiatrin, som är utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), samt kommunens anhörigsamordnare.

Kontakta oss
Du kan nå oss via telefon eller e-post från och med måndagen den 11 maj.
Måndag till torsdag klockan 13‒16.

Samtalsstöd
0515-88 52 50
0722-39 16 02
samtalsstod@falkoping.se

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Ållebergsgymnasiet B (BA, EE, HA, EK) 

 • 8:30 samling med mentor
 • ca 9:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 9:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet A (TE, TR, NA) och C (VO)

 • 10:30 samling med mentor
 • ca 11:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 11:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet E (BF, FT, ES, SA)

 • 12:30 samling med mentor
 • ca 13:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
 • ca 13:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén. Ytterligare praktisk information gällande de olika momenten under dagen kommer senare.

 

Beställning av lunchlåda

Beställning av lunchlåda

Alla gymnasieelever folkbokförda i Falköpings kommun kommer från och med måndagen den 4 maj att ges möjlighet att varje skoldag hämta en lunchlåda med varm mat på några av kommunens grundskolor. Det gäller alltså även de som går i en fristående gymnasieskola eller pendlar till andra kommuners gymnasieskolor.

Beställning

Beställning görs i förväg, senast kl. 12.00 sista skoldagen innan nästkommande skoldag och gäller därefter varje vardag. Du behöver alltså bara göra en beställning.

Det betyder att om du vill hämta en matlåda från och med måndag den 4 maj måste beställningen ha inkommit senast kl. 12.00 torsdagen den 30 april. För hämtning av matlåda från och med tisdag den 5 maj gäller sista beställning måndagen den 4 maj kl. 12.00.

Beställning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats och du måste ha tillgång till BankID. Är du under 18 år är det din vårdnadshavare som gör beställningen. Är du vårdnadshavare till mer än en elev gör du en beställning per elev.

Är du i behov av specialkost anger du det i e-tjänsten.

Utlämningsställen och tid

Utlämning av lunchlåda kommer att vara möjlig, varje skoldag, från någon av följande grundskolor:
Vartoftaskolan, Åsle skola, Åsarpsskolan, Kinnarpsskolan, Broddetorpsskolan, Gudhemsskolan, Floby skola, Gustaf Dalénskolan, Vindängens skola eller Centralskolan.

Maten i lunchlådan kommer att vara varm och är densamma som erbjuds på respektive skola.

Utlämning av lunchlådan sker mellan kl. 11.00 – 13.00 varje skoldag och hämtas på lastbryggan till köket på den skola man valt att hämta från. Ta med egen påse eller väska att ta lunchlådan i.
Tänk på att den är varm.

Du måste vara frisk för att kunna hämta en matlåda. Har du symtom som feber, hosta och svårigheter att andas eller lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk kan du inte hämta mat. Be i så fall någon annan hämta maten åt dig.

När du hämtar din matlåda räcker det med att du uppger ditt namn. Hämtar du för någon annan eller hämtar lunchlådor för flera elever uppger du dessas namn.

Tänk på

 • Tänk på att hålla avstånd om det skulle uppstå kö.
 • Tänk på matsvinnet, beställ bara om du kommer att hämta och äta maten.

Studentinformation v.18

Skolchefsmötet:

Under v.17 rapporterade skolcheferna i Skaraborg från sitt samverkansmöte. Där beslutades att studentavslutningarna i Skaraborg ska hållas utan föräldrar och anhöriga. Varje kommun utformar därefter sin egen studentavslutning utifrån denna grundförutsättning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Gymnasieskolornas möte:

På fredagen i samma vecka sammanträdde representanter från alla kommunala gymnasieskolor inom samverkansområdet och även här diskuterades olika alternativ för studentavslutningen.

 

Studentkommittémötet:

På eftermiddagen samma fredag träffades gymnasiechef och studentkommittén på Google Meet för att stämma av det aktuella läget. Skolluncher diskuterades och skollunch till alla gymnasister kommer erbjudas så fort alla praktiska detaljer är lösta. Främsta frågan var dock studentavslutningen. Återkoppling från skolchefernas och gymnasieskolornas möten delgavs ungdomarna i studentkommittén, men inga beslut fattades.

Nästa möte då diskussionen återupptas är fredagen den 8/5 kl.15.00, även detta på Google Meet. 

Möte med studentkommittén

På fredag, 24/4 kl. 15.00, är det möte för studentkommittén. Mötet handlar om förutsättningarna inför årets avslutning. Varje klass deltar med en representant, precis som tidigare.

Länk finns på It’s Learning.