Studentavslutning 2024 går av stapeln fredagen 14 juni.

09.30-10.30 Avslutning
10.45 Utspring
11.50 Uppställning inför kortege
12.00 Kortegestart
12.40-12.45 Ankomst till Plantis

Fetstilta tider betraktar vi som exakta, övriga tider är cirkatider. Inga antalsbegränsningar finns avseende hur många uppvaktande som får närvara vid utspringet.

Studentavslutningen i entréhallen är endast för studenterna. Arrangemanget filmas och livesänds via Radio Falköping.

Avslutning, utspring och kortege filmas och fotograferas. Avslutningen finns tillgänglig via länk: Studentavslutning
Filmer från utspring och kortege kommer att finnas tillgängliga via vår hemsida från och med ti/on veckan efter studenten

Skolans åtagande avslutas i plantis efter kortegen. Flakåkning planeras och genomförs i egen regi av respektive klass.