Information till studenter och deras familjer

Information till studenter och deras familjer

Fredagen den 12 juni är det dags för studentavslutning, och för att avslutningsdagen ska bli så bra som möjligt under rådande situation kommer här viktig information som riktar sig till dig och dina anhöriga.
OBS! Kompletterande information om studentdagen:
Två anhöriga per PERSONBIL i ordinarie parkeringsruta, större fordon kommer att avvisas. Inga övriga åskådare tillåts.
Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Schema för studentavslutningen 12 juni 2020

Ållebergsgymnasiet B (BA, EE, HA, EK) 

  • 8:30 samling med mentor
  • ca 9:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 9:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet A (TE, TR, NA) och C (VO)

  • 10:30 samling med mentor
  • ca 11:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 11:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet E (BF, FT, ES, SA)

  • 12:30 samling med mentor
  • ca 13:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 13:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén. Ytterligare praktisk information gällande de olika momenten under dagen kommer senare.