Estetiska programmet

Kreativa utmaningar, skapande och samarbete

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Programmet ger dig en bred praktisk och teoretisk grund med möjlighet till utveckling inom både konstnärliga och andra områden. Vi satsar årligen på att gemensamt genomföra flera större sceniska produktioner som Musik på menyn med en tidsepok som tema, lucia- och julkonsert, stora estetprojektet på stadsteatern samt sommarkonsert på Mössebergsgården. Du kan välja en av tre inriktningar där du får möjlighet till fördjupning.

Musik
Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer.  När du väljer musik får du enskild undervisning i två instrument. Vi arbetar ofta i mindre grupper men även ämnes- och årskursövergripande för att ge dig förutsättningar att utvecklas individuellt och tillsammans med andra. Ämnen som ensemble, kör, gehörs- och musiklära, musikproduktion och estetisk kommunikation mynnar ut i studioproduktioner, konserter och shower i olika format.

Estet & Media
Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg.  Ljud, bilder och berättande står i centrum. Du får uppleva och tolka olika digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

Bild & formgivning 
Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Du får kunskaper om det breda bildområdet, både digitalt och analogt, och du får möjlighet att kombinera många olika uttryck och tekniker.

Färdighetsprov för musikinriktningen

När du gjort din webbansökan på utbildningskaraborg.se kommer vi att kalla dig till färdighetsprov som genomförs vecka 9. Färdighetstestet är ett tillfälle för oss att lära känna dig och ge oss en uppfattning om vad du kan. En lärarjury på ca 3-4 personer ger dig poäng där maxantalet är 260. Resultatet läggs ihop med ditt slutbetyg.

Vill du ha ackompanjemang eller samspel med någon lärare under ditt spel-/ sångtest vill vi att du meddelar detta och bifogar noter eller ackordanalys. Det går bra att maila, se adresser längst ner, eller skicka brev till: Ållebergsgymnasiet, 521 81 Falköping, märk kuvertet ”Färdighetstest ES”.
Vi vill ha noterna senast två arbetsdagar före din uppspelningstid.

Det går naturligtvis bra att sjunga eller spela till eget ackompanjemang eller till en musikbakgrund (i din mobil/dator) som du själv tar med dig. Vi har ljudanläggning redo.

Kontakt

Programsamordnare

Mats Werner
mats.werner@edu.falkoping.se
0515-88 54 83, 0703-199601

SYV

Sara Brengesjö
Kreativ samordnare, sång, kör, estetisk kommunikation, religion
sara.brengesjo@falkoping.se

Lasse Blomqvist
Gitarr, flöjt, kör, ensemble, konstarterna och samhället, historia
lars.blomqvist@falkoping.se

Conny Larsson
Saxofon, ensemble, gehörs- & musiklära, musikproduktion
conny.larsson@edu.falkoping.se

Alexander Jansson
Elgitarr, elbas, gehörs- & musiklära, musikproduktion, ensemble
alexander.jansson@falkoping.se

Jenny Tidquist Karlsson
Piano, kör, estetisk kommunikation
jenny.tidquistkarlsson@falkoping.se

Mats Werner
Programsamordnare, slagverk, ensemble, estetisk kommunikation
mats.werner@edu.falkoping.se

 

Jenny Berggren
Fotografisk bild, digitalt skapande
jenny.berggren@edu.falkoping.se

Staffan Nilsson
Digitalt skapande
staffan.nilsson@edu.falkoping.se

Josefin Eklund
Dans
josefin.eklund@edu.falkoping.se