Distansstudier

   Att tänka på vid distansundervisning

Till Elever och Vårdnadshavare

Studiehandledning inför distansundervisning/hemstudier

Ordinarie schema gäller

  • Ställ klockan och gå upp i vanlig tid.
  • Gör dina morgonrutiner.
  • Viktigt att klä på sig och äta frukost.
  • Utse en särskild plats för lektioner och skolarbete.
  • Gör dig beredd för dagens lektioner. Ta fram dator, papper, penna och övrigt lektionsmaterial.
  • Öppna Google meet eller Itslearning och följ de instruktioner som finns för aktuell lektion.
  • Om lektionen är av sådan art att du ska jobba självständigt se till att du har koll på tiden med hjälp av timer eller klocka.
  • När du stöter på problem i dina studier kontakta undervisande lärare eller specialpedagog.

 

OBS!

Var noga med att hålla lektionstiderna!

Tänk på att planera måltider kvällen innan!

Ta gärna en promenad i dagsljus!