Aktuell covidinformation!

Aktuell covidinformation!

Information från Ållebergsgymnasiet med anledning av den stora smittspridningen i samhället. Gäller från 220113

Det är som bekant stor smittspridning i samhället just nu. Det är av yttersta vikt att vi alla håller avstånd och begränsar antalet kontakter utanför klassen och den närmaste familjen. Vi bör alla ta ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccination mm. Läs på https://fhm.se/ för mer information. Utifrån mycket stor smittspridning i samhället bör varje individ i och utanför skolan räkna med risken att man under dagen kan ha varit i kontakt med någon som bär på covid -19. Vi uppmanar därför till extra noggrannhet tills smittläget förbättrats.

 •   Är du frisk, ska du vara i skolan.
 •   Om du har förkylningssymptom (även lätta) ska du stanna hemma.
 •   När du stannar hemma med förkylningssymptom SKA du testa dig med snabbtest och meddela mentor resultatet.

o Du måste informera mentor så fort du har testats positivt, även med snabbtest, och kontakta vården för PCR-testning. Vid konstaterad covid-19 ger sjukvården förhållningsregler att följa.

o Om du har symptom och testats negativt (eller inte får tag på test) ska du vara hemma tills du varit symptomfri i minst 48 timmar.

 •   Symptomfria vuxna (alltså personal och elever) behöver inte testa sig eller sitta karantän även om man träffat någon som senare testats positiv. Skulle man däremot få symptom gäller det att vara extra försiktig och genast stanna hemma (och följa punkterna ovan).
 •   Om man bor ihop med någon som testats positiv ska man däremot genast sätta sig ifamiljekarantän. Även här på Ållebergsgymnasiet har vi nu hög frånvaro bland både personal och elever. Detta innebär att var och en måste ta ansvar för att följa instruktioner från lärare via våra lärplattformar. Möjlighet för frånvarande elever att följa lektioner via meet erbjuds då så är möjligt. Kontakta din lärare för mer information. Även om du följer lektionen hemifrån ska du sjukanmäla dig. En samlad bild av antal covidfall och sjukfrånvaro rapporteras vidare till förvaltning och smittskydd.//Skolledningen Ållebergsgymnasiet 220113

Det är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade och följer gällande rekommendationer från FHM. Skulle rekommendationerna ändras, återkommer vi med nya besked. För oss på Ållebergsgymnasiet gäller följande i dagsläget: För elever och personal:

 •   All undervisning sker på plats i skolan. Vi har ingen information om planer för fjärrundervisning i dagsläget.
 •   APL genomförs enligt plan (om ingen ny information tillkommer)
 •   Alla ska ta ansvar för att tvätta händerna och hålla god handhygien.
 •   I korridorer, café och matsal ska avståndsmarkeringar och riktningspilar följas!
 •   När du haft din sista lektion för dagen ska du lämna skolan så snart som möjligt (gäller elever).
 •   Elever och personal ska stanna hemma även vid lätta förkylningssymptom. (se tabell nedan ”Så länge ska du stanna hemma”)

 Familjekarantän i minst 7 dagar gäller alla som delar hushåll med någon som testats positivt för covid. Information kring detta lämnas från sjukvården.

Restriktioner fr.o.m 220113

Vårterminsstart 2022

Vårterminsstart 2022

Välkommen till en ny termin. Läsning enligt ordinarie schema direkt från start tisdag 11 januari.

/Skolledningen