Aktuell covidinformation, gäller Ållebergsgymnasiet (från 220207)

De allmänna restriktionerna tas bort fr o m 9 februari, men risken för smitta är fortsatt stor. Därför bör varje individ i och utanför skolan räkna med risken att man under dagen kan ha varit i kontakt med någon som bär på covid -19. Vi uppmanar därför till extra noggrannhet.

Vi bör alla fortsatt ta ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vaccination med mera. Läs här för mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari:
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller på Ållebergsgymnasiet
Är du frisk, ska du vara i skolan.
Om du har förkylningssymptom ska du stanna hemma.
Om du har symptom ska du vara hemma tills du är symptomfri för att inte riskera att bidra till smittspridning.

Vi har fortsatt hög frånvaro bland både personal och elever. Detta innebär att var och en måste ta ansvar för att följa instruktioner från expeditionen (se anslag i kursen ”Elevinfo vt 22”) och lärare (se respektive kurs) via våra lärplattformar. Möjlighet för frånvarande elever att följa lektioner via Meet erbjuds då så är möjligt. Kontakta din lärare för mer information.
Även om du följer lektionen hemifrån ska du sjukanmäla dig. En samlad bild av sjukfrånvaro rapporteras vidare till förvaltning och smittskydd.

//Skolledningen Ållebergsgymnasiet 220207