Blogg

Höstkonsert

Höstkonsert

Estetiska programmet med gäster har höstkonsert i kulturskolans konsertsal torsdag 26 oktober 19.00. Fri entré

Medverkande: Estetiska programmet, Ållebergsgymnasietes skolkör, Kulturskolans rockband samt Individuellt val musik år 2 och år 3.

Föräldramöte 2023

Föräldramöte 2023

Varmt välkommen till föräldramöte i årskurs 1 på Ållebergsgymnasiet onsdagen den 27 september!

Vi bjuder på enkelt mingel i entréhallen klockan 18:15 då dörrarna öppnas. Klockan 18:30 har vi en kort gemensam start och alla hälsas välkomna. Därefter vidtar klassvisa föräldramöten med mentorerna.

Ingen föranmälan krävs.

Måltidsavdelningen deltar i Beredskapsveckan vecka 39

Måltidsavdelningen deltar i Beredskapsveckan vecka 39

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft för kriser och krig. Initiativet kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I år är temat ”ÖVA!” och Måltidsavdelningen antar utmaningen genom att skolköken under en dag i vecka 39 serverar en måltid som är tillagad utan att använda el i köket.

Att elen skulle försvinna i Falköpings kommun är inte otänkbart. Anledningen kan vara alltifrån oväder till en allvarligare störning i elförsörjningssystemet. Oavsett orsak måste måltidsavdelningen ändå kunna fullfölja sitt uppdrag med att servera måltider till sina gäster.

Hur kommer det att påverka skolmåltiden denna dag?
Eftersom övningen går ut på att tillaga och servera mat utan el kommer vi erbjuda en kall rätt. Till skillnad från en vanlig dag där det alltid finns två rätter att välja mellan, kommer det under övningen endast finnas en rätt. Däremot får de som behöver specialkost eller anpassad kost självklart detta. Eftersom vi heller inte kan använda diskmaskiner och dylikt kommer vi servera på engångsmaterial.

Insatsen gäller bara grundskola och gymnasium.

När blir det?
Övningen kommer ske någon dag under vecka 39. Alla skolkök kommer inte öva samma dag.
För att övningen ska bli så verklig som det bara går kommer vi inte att delge vilken av veckans dagar det blir på din skola och därmed inte heller för kökspersonalen.

Har du frågor? Kontakta Kerstin Johnsson, kostchef på kerstin.johnsson@falkoping.se

Hur kan du själv stärka din egen krisberedskap?
Enligt MSB förväntas hushållen klara sig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Följ länken och kliv in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar:

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap—preppa- for-en-vecka/

Studentavslutning 2023

Studentavslutning 2023

Studentavslutning 2023 går av stapeln fredagen 16 juni.

09.30-10.30 Avslutning

10.45 Utspring

11.50 Uppställning inför kortege

12.00 Kortegestart

12.40-12.45 Ankomst till Plantis

Fetstilta tider betraktar vi som exakta, övriga tider är cirkatider. Inga antalsbegränsningar finns avseende hur många uppvaktande som får närvara vid utspringet.

Studentavslutningen i entréhallen är endast för studenterna. Arrangemanget filmas och livesänds via Radio Falköping.
Avslutning, utspring och kortege filmas och fotograferas. Avslutningen finns tillgänglig via länk: Studentavslutning
Filmer från utspring och kortege kommer att finnas tillgängliga via vår hemsida från och med ti/on veckan efter studenten

Skolans åtagande avslutas i plantis efter kortegen. Flakåkning planeras och genomförs i egen regi av respektive klass.

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 18/6:
Studentbal på Mössebergs kurort i Elevkårens regi.

OBS!

Studenter som är RIG-elever måste med god framförhållning stämma av sin utflyttning från lägenheterna med bovärd Sten-Ove Eriksson.

Omvalsperiod. Läs mer här!

Omvalsperiod. Läs mer här!

Vi är mitt inne i omvalsperioden men än är det några dagar kvar! Tveka inte att läsa mer om vårt breda programutbud på vår hemsida. Här har du möjlighet att ta del av ytterligare information om programmen, kursplanerna men även filmer och bilder!

Du kan också  ställa frågor i vårt formulär ”Fråga En Ållebergare’‘. Kanske vill du veta mer om behörigheten i ett program eller hur en typisk dag ser ut på Ålleberg? Oavsett vilket är du välkommen till att ställa just din fråga.

Varmt välkommen till Ållebergsgymnasiet – En plats att länga till!