Gällande studentflak, kortege m.m

Gällande studentflak, kortege m.m

Vi får in många frågor gällande vad som gäller kring kortege, flakåkning samt partybussar. I alla uttalanden som Ållebergsgymnasiet tar ställning till lagar och regler som finns. För att veta mer går det bland annat att finna mer information på följande länkar:

Transportstyrelsen kommer även i år inte att medge några undantag för stundentflak: 
 
Partybussar går under den nya pandemilagstiftningen och det är max åtta personer på busen som är tillåtet. 
Info från FHM: 
 
Länstyrelsen om partybussar: 
Atilla Yoldas besöker på Ållebergsgymnasiet!

Atilla Yoldas besöker på Ållebergsgymnasiet!

Under hela vecka 22 och 23 kommer den berömda journalisten och föreläsaren Atilla Yoldas att besöka Ållebergsgymasiet! Atilla riktar ett stort fokus på att diskutera olika former av samhällsfrågor och orättvisor. Ett stort huvudfokus ligger på jämställdhet, machokultur och våld mot kvinnor. En digital föreläsning kommer att erbjudas för samtliga elever i åk 3 där varje mentor har fått tillgång till en länk. 8 juni kommer även en frågestund att publiceras på ÅGTV där elevers frågor kommer att besvaras. Kod kommer likaså att skickas ut till samtliga mentorer.

Vi på Ållebergsgymnasiet önskar Atilla Yoldas varmt välkommen till Ållebergsgymnasiet!