Vi får in många frågor gällande vad som gäller kring kortege, flakåkning samt partybussar. I alla uttalanden som Ållebergsgymnasiet tar ställning till lagar och regler som finns. För att veta mer går det bland annat att finna mer information på följande länkar:

Transportstyrelsen kommer även i år inte att medge några undantag för stundentflak: 
 
Partybussar går under den nya pandemilagstiftningen och det är max åtta personer på busen som är tillåtet. 
Info från FHM: 
 
Länstyrelsen om partybussar: