Under hela vecka 22 och 23 kommer den berömda journalisten och föreläsaren Atilla Yoldas att besöka Ållebergsgymasiet! Atilla riktar ett stort fokus på att diskutera olika former av samhällsfrågor och orättvisor. Ett stort huvudfokus ligger på jämställdhet, machokultur och våld mot kvinnor. En digital föreläsning kommer att erbjudas för samtliga elever i åk 3 där varje mentor har fått tillgång till en länk. 8 juni kommer även en frågestund att publiceras på ÅGTV där elevers frågor kommer att besvaras. Kod kommer likaså att skickas ut till samtliga mentorer.

Vi på Ållebergsgymnasiet önskar Atilla Yoldas varmt välkommen till Ållebergsgymnasiet!