Beslut från huvudman

Det nya ordförandebeslutet som gäller från och med måndag 7 december till och med 6 januari innebär:

  • Elever inom Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har närundervisning.
  • Elever inom nationella program har fjärrundervisning.
  • Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever som berörs i varje enskilt fall:

o Praktiska moment som inte kan skjutas upp,
o andra examinationer som inte går att genomföra på distans, o elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Dessa undantag innebär bland annat att:

  • Elever fortsätter på APL.
  • RIG-verksamheten fortsätter som närundervisning.
  • Elever som omfattas av undantag får information av respektive lärare.

Skolrestaurangen fortsätter att servera matlåda för elever som har distansundervisning. Beställning görs via kommunens hemsida.
OBS! Elever som har närundervisning äter som vanligt i skolrestaurangen.

 

Öppet Hus – INSTÄLLT

Öppet Hus – INSTÄLLT

På grund av det rådande läget med stor smittspridning av Coronaviruset så väljer vi att ställa in Öppet Hus.
Vi återkommer om när det kan bli aktuellt med öppet hus.

Vi kommer att lägga upp videoklipp med intervjuer från olika program så snart de är färdiga.

 

 

Skolans elevambassadörer finns på hemsidan!

Skolans elevambassadörer finns på hemsidan!

Ållebergsgymnasiets elevambassadörer är skolans ansikte utåt och finns till framförallt för årskurs 9 inför deras gymnasieval. Tillsammans besöker ambassadörerna grundskolor och ger information om hur det är att gå på Ållebergsgymnasiet.

Eftersom rådande läge gäller och inga besök på Ållebergsgymnasiet just nu kan ske har elevambassadörerna fått en egen sida på Ållebergsgymnasiet.se. Hit kan du som elev i högstadiet maila dina frågor och funderingar du kan tänkas ha inför Ditt gymnasieval! Undrar du hur lokalerna ser ut, hur gymnasieskolan skiljer sig från grundskolan eller vad du kan förvänta dig som elev här hos oss? Maila din fråga till någon av våra elevambassadörer så får du svar av en elev som går på skolan.

Förutom att maila din fråga kan du så småningom se uppkommande event som ambassadörerna kommer att delta på och vilken dag just din skola får besök!

OBS! Har du frågor om behörighetskrav eller liknande, vänd dig då till din SYV.