Information om studentavslutning 2021

Hej student!

För att din studentavslutning bli så bra som möjligt under rådande situation kommer här viktig information som riktar sig till dig och dina anhöriga.

Torsdag 10 juni – Studenter och deras mentorer är välkomna till studentlunch!

Vårdad klädsel och studentmössa, men spara gärna studentkläderna till fredagen. Plats: entréhallen
Mingelbilder kommer att tas under lunchen.

page1image51731392 page1image51726784 page1image51727744

Tid
9:40 samling klassvis för intåg via trappan: BF, ES: via TE-korridoren. FT, SA: via språkkorridoren
11:40 samling klassvis för intåg via trappan: BA, EE: via TE-korridoren. EK, HA: via språkkorridoren
13:40 samling klassvis för intåg via trappan TE, TR: via TE-korridoren. NA, VO: via språkkorridoren

10:00 lunch 12:00 lunch 14:00 lunch

page1image51728704 page1image51731776 page1image51732544page1image51732736 page1image51732928 page1image51733120page1image51733312 page1image51733504

Fredagen den 11 juni är det dags för studentavslutning

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B (mot Odenbadet) och Hus F (vid kulturskolan/Estet), inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén.

Fotografer och filmteam kommer att föreviga dagen! Bilder och filmer kommer att finnas på ÅG-tv och skolans hemsida. Livesändningar under dagen kan följas via länkar på skolans hemsida https://www.allebergsgymnasiet.se/ samt via Radio Falköping (www.fnf.nu).
Besökare kan komma att finnas med på bild- och filmdokumentation.

Varje student får en biljett (gäller för fyra personer) som ger tillträde till parkeringen mitt emot huvudentrén. Se karta för in- och utfart, samt vilken del av parkering som är avsedd för respektive klass! Om du kommer till fots ska du gå till ingången till utspringet.

Biljetten ska även tas med till, och visas upp vid, ingången till utspringet. Max 4 personer per student får närvara.

OBS! För att undvika folksamlingar måste alla anhöriga stanna i/vid bilarna tills parkeringsvakterna ger klartecken för att gå över till utspringet.

page1image51733696 page1image51733888 page1image51734080 page1image51734272page1image51734464

Vid biljettkontrollen till utspringet byts biljetten mot en numrerad plats framför huvudentrén.

page1image51734656

Anhöriga slussas fram klassvis av värdarna.

Om man inte följer de regler som finns och folksamlingar uppstår, kan vi som myndighet tvingas

page2image51637120

avblåsa studentfirandet. Därför är det viktigt att du som student och ni som anhöriga tar ansvar för att reglerna följs så att det blir en festlig och härlig studentdag.

OBS:

  • –  Allt ovanstående gäller under nuvarande restriktioner, skulle ytterligare begränsningar komma från Smittskydd Västra Götaland eller Folkhälsomyndigheten kan vi tvingas till ändringar.
  • –  För både studenter och anhöriga gäller vanliga restriktioner: stanna hemma om du känner förkylningssymptom!
Schema för första avslutningen

9:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på EK, HA, BA, EE Se kartan för mer information!

Schema för andra avslutningen

11:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på SA, FT, BF, ES Se kartan för mer information!

Schema för tredje avslutningen

13:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på NA, VO, TR, TE Se kartan för mer information!

Teckenförklaring

Orange pilar: gångväg
Vita pilar: bilväg
1 Infart för bilar med anhöriga, biljettkontroll
2-7 parkering klassvis enligt nedan:

page4image51690496 page4image51690688 page4image51690880 page4image51691072 page4image51691264

page4image51759744 page4image51766656 page4image51765696 page4image51765312 page4image51766848 page4image51760128 page4image51759936

8 övergång till mottagning vid utspring
9 biljettkontroll: biljetten byts mot tilldelning av numrerad plats, uppställning klassvis inför mottagning vid utspring
10 klassvis mottagning av studenterna vid utspring, numrerade platser
11 gångväg tillbaka till parkering via undergången
12 utfart för bilar med anhöriga och student
13 mottagning av studenter vid utspring från gymnasiesärskola