– Välkommen att kontakta oss för samtalsstöd, hälsar från vänster Sara, Nathalie, Emelie, Camilla, Sofia och Malin.

Behöver du någon att prata med i coronatider? Nu kan du få samtalsstöd via telefon eller mejl om du vill dela dina tankar eller din oro. Utan kostnad kan du få stöd och råd om hur du kan hantera din situation. Du kan även vara anonym.

Den pågående pandemin gör att många känner oro och rädsla över vad som händer i Sverige och världen på grund av covid-19. Falköpings kommun erbjuder nu medmänskligt stöd genom att lyssna, reflektera och bekräfta. Teamet för samtalsstöd kan lyssna och ge råd, men erbjuder ingen behandling och tar inte några beslut om insatser. Vid behov hänvisas du vidare till andra instanser eller annat professionellt stöd.

I dessa tider behöver vi finnas till för varandra och erbjuda en hjälpande hand, säger Camilla Dahl, enhetschef för socialpsykiatrin. För att motverka psykisk ohälsa har vi skapat ett team för samtalsstöd. Alla invånare i kommunen är välkomna att kontakta oss via telefon eller mejl för att få stöd i dessa coronatider. När du tar kontakt får du prata med oss inom socialpsykiatrin, som är utbildade i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA), samt kommunens anhörigsamordnare.

Kontakta oss
Du kan nå oss via telefon eller e-post från och med måndagen den 11 maj.
Måndag till torsdag klockan 13‒16.

Samtalsstöd
0515-88 52 50
0722-39 16 02
samtalsstod@falkoping.se