Din Klinik är tillbaka på skolan måndag 27 sept och måndag 4 oktober för att erbjuda fortsatt vaccination mot covid-19. 

Elever erbjuds dos 2 på plats i idrottshallen Hus C, enligt separat schema (se bifogade filer). Elever som vill ta dos 1 är också välkomna enligt samma schema, dessa elever får då själva ansvara för att åka till Din Klinik för dos 2 när det blir aktuellt.

Alla medicinska frågor besvaras av Din Klinik.

Folkhälsomyndigheten uppmanar även all personal att vaccinera sig, och om någon av önskar dos 1 eller 2 av Din Klinik är ni välkomna till drop-in-tiderna.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla elever att vaccinera sig!