Vaccination dos 2

Din Klinik är tillbaka på skolan 27 sept och 4 oktober för att erbjuda fortsatt vaccination mot covid-19. Elever erbjuds dos 2 på plats i skolans lokaler enligt separat schema. Elever som vill ta dos 1 är också välkomna enligt samma schema, dessa elever får då själva ansvara för att åka till Din Klinik för dos 2 när det blir aktuellt.

vaccinationsschema 27 sept

vaccinationsschema 4 okt