Tider för uppstartsveckan

 

Onsdag 19 augusti uppstart åk 1 börjar med en kort samling i entréhallen, gymnasiechef hälsar välkommen och mentorer möter upp sina elever. Resten av dagen används för mentorstid och lunch.

  • 8:30-12:30 Enhet B (Bygg, El, Handel, Ekonomi)
  • 9:00-13:00 IM-s, VO
  • 9:30-13:30 IM4
  • 10:00-14:00 Enhet A (IN-trä (Kinnarps), Teknik, Natur)
  • 10:30-14:30 Enhet E (Barn och fritid, Estet, Samhäll, Fordon)

 

Torsdag 20 augusti 

  • årskurs 1: 8:00-14:00 mentorstid, använder “närmaste entré”
  • årskurs 2: ej skollunch: 8:30-ca 11:30 mentorsträff OBS! insamling av läromedel till mentor
  • årskurs 3: ej skollunch: 11:30-ca 14:30 mentorsträff OBS! insamling av läromedel till mentor
  • IMspråk alla elever kl 9.30- ca 11.30, samling i Konsertsalen, ej skollunch

 

Fredag 21 augusti

  • årskurs 1 läsning enligt schema, på plats i skolan datorutdelning
  • årskurs 2 och 3 distansundervisning enligt schema Rektor beslutar om undantag för undervisning med praktiska moment och för elever med extra stödbehov.
  • IMspråk alla elever kl 9.30-ca 11.30, samling i  Konsertsalen, ej skollunch