Ett stort grattis till Sumittra som är en av de sex som vann den filmade kvaltävlingen inför Yrkes-SM! Där var det fyra nationella domare som bedömde deras tävlingsinsatser. Nu blir det vidare till Yrkes-SM i Vård- och omsorg i Växjö 10-/12 maj. De tävlande kommer att få tävla i tre dagar, tävlingsuppgifter inom hemsjukvård och akutsjukvård och ett av tävlingsmomenten genomförs på engelska. I tävlingsuppgifterna kommer sjukdomarna Diabetes, Stroke, Ulcerös Colit, Commotio Cerebri och Demensenssjukdomar vara med i olika moment. Sumittra kommer då att bedömas av professionella domare som tittar utifrån de olika kriterierna vilket är följande:

– Vårdtagaren i fokus
– Etiska aspekter
– Interaktions-, samarbetes- och kommunikationsförmåga
– Behärskande av arbetsprocessen
– Arbetsmetoder
– Hjälpmedel
– Arbetsmaterial och problemlösningsfärdigheter
– Behärskande av arbetssäkerhet, ergonomi, och estetiska färdigheter och självutvärdering

Tider då Sumittra tävlar:

  1. Tisdagen den 10/5 Kl.15.30
  2. Onsdagen den 11/5 Kl. 9.00
  3. Torsdagen den 12/5 Kl.11.15 (Gemensamt med en av de andra tävlande)

Ett stort lycka till, Sumittra, under tävlingens gång! Är du intresserad av att följa med under resans gång? Följ Ållebergsgymnasiet på sociala medier på Facebook eller Instagram.