Beskrivning saknas.

 

Vad är er affärsidé?
Vi på Smart Wash UF vill underlätta för dig som kund som har besvär med att strumpor försvinner eller blandas ihop med andra i tvätten. Med vår kvalitativa miljöanpassade tvättpåse kan du på ett enkelt sätt hålla koll på var dina strumpor är i tvätten genom separata påsar för var och en i hemmet.

Hur kom det sig att ni valde att starta just detta UF-företag?
Vår ide växte fram  genom en obligatorisk uppgift vi fick, företagen skulle gör en marknadsundersökning. Vi började med att skicka ut ett formulär med våra idéer då vi ville få synpunkter från annat håll kring vad som kunde utvecklas. I detta formulär lämnade vi även en öppen fråga i slutet där man kunde komma med egna förslag. Efter vi fick in alla svar hade vi en person som hade nämnt ett bra förslag som vi kunde utveckla och jobba vidare med vilket var att sära på strumpor i tvätten. Därmed kom vi på att göra en tvättpåse med en utvecklad idé för att kunna lösa detta vardags problemet.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.

Beskrivning saknas.

Vad har varit lättast respektive svårast för att driva ett eget företag?
Det vi tycker har varit lättast under vårt UF år är dels produktionen då vi lätt har fått allt att rulla på och löst de problem som uppstod mest i början lätt och smidigt och därmed har vårt UF år startat bra och kunnat rulla på bra. Vad som d
äremot varit svårt är dels försäljningen under andra terminen på året då Corona har satt stopp för många säljtillfällen och möjligheter.

Finns det något ni kommer ta med er till framtiden?
Att driva ett företag kräver mycket engagemang och driv. Under tidens gång stöter man även på nya utmaningar och med det ny kunskap och erfarenhet tills vidare. Den allra största nya erfarenheter man fått är att man fått testa på hur det kan vara att driva ett företag och vad det innebär. Och med det fått nya kompetenser till framtiden. t ex. ledarskap och samarbete kompetenser.

Beskrivning saknas.