Ållebergsgymnasiet B (BA, EE, HA, EK) 

  • 8:30 samling med mentor
  • ca 9:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 9:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet A (TE, TR, NA) och C (VO)

  • 10:30 samling med mentor
  • ca 11:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 11:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Ållebergsgymnasiet E (BF, FT, ES, SA)

  • 12:30 samling med mentor
  • ca 13:00 avslutning, sänds via ÅG-tv
  • ca 13:40 utspring, sänds via ÅG-tv, inga åskådare tillåtna

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från framsidan eller via huvudentrén. Ytterligare praktisk information gällande de olika momenten under dagen kommer senare.