För dig som är nyfiken på introduktionsprogrammet 

på Ållebergsgymnasiet!

Start i Ållebergsgymnasiets entréhall 17.00. 

Du får information om följande inriktningar:

– Individuellt alternativ (IMA)

– Yrkesintroduktion (IMY)

– Språkintroduktion (IMS)

– Programinriktat val (IMV)

Du är även välkommen ifall du har 

några frågor kring de 

Nationella programmen.