Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft för kriser och krig. Initiativet kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I år är temat ”ÖVA!” och Måltidsavdelningen antar utmaningen genom att skolköken under en dag i vecka 39 serverar en måltid som är tillagad utan att använda el i köket.

Att elen skulle försvinna i Falköpings kommun är inte otänkbart. Anledningen kan vara alltifrån oväder till en allvarligare störning i elförsörjningssystemet. Oavsett orsak måste måltidsavdelningen ändå kunna fullfölja sitt uppdrag med att servera måltider till sina gäster.

Hur kommer det att påverka skolmåltiden denna dag?
Eftersom övningen går ut på att tillaga och servera mat utan el kommer vi erbjuda en kall rätt. Till skillnad från en vanlig dag där det alltid finns två rätter att välja mellan, kommer det under övningen endast finnas en rätt. Däremot får de som behöver specialkost eller anpassad kost självklart detta. Eftersom vi heller inte kan använda diskmaskiner och dylikt kommer vi servera på engångsmaterial.

Insatsen gäller bara grundskola och gymnasium.

När blir det?
Övningen kommer ske någon dag under vecka 39. Alla skolkök kommer inte öva samma dag.
För att övningen ska bli så verklig som det bara går kommer vi inte att delge vilken av veckans dagar det blir på din skola och därmed inte heller för kökspersonalen.

Har du frågor? Kontakta Kerstin Johnsson, kostchef på kerstin.johnsson@falkoping.se

Hur kan du själv stärka din egen krisberedskap?
Enligt MSB förväntas hushållen klara sig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Följ länken och kliv in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar:

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/hemberedskap—preppa- for-en-vecka/