Årskurs 1: Måndag 16 augusti

Samling 08.30 i entréhallen

Barn och fritid

Estet

Samhäll

Fordon

Samling 09.00 i entréhallen

Bygg

El

Handel

Ekonomi

Samling 09.30 i entréhallen

Introduktionsprogrammen (IM)

Vård och omsorg

Samling 10.00 i entréhallen

IN-trä (Kinnarps)

Teknik

Natur

Gysär

Årskurs 2 & 3: Tisdag 17 augusti

Samling 08.30 i tilldelade salar (anslås i entréhallen)

 

V Ä L K O M M E N!