Läsårsavslutning 2022

Torsdag 9 juni

Årskurs 1, 2  och IM:
8- 11:30 Program-/klasstid
11:00-12:00 Enkel lunch serveras

Läsårsavslutning i entréhallen/mentorstid:

  Enhet A, C, Gysär Enhet B och E
12:00

 

Avslutning Samling med mentor i anvisad sal
12:45 Samling med mentor i anvisad sal Avslutning