Introduktions-programmet/språk

Hela världens program.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Programmets längd är mellan ett och fyra år beroende på dina förkunskaper, din arbetsinsats och din kunskapsutveckling.

Undervisningen på Språkintroduktion planeras och anpassas efter dina kunskaper, erfarenheter och önskemål. Efter kartläggning får du en individuell studieplan.  Därefter erbjuds du plats i någon av våra olika undervisningsgrupper. Du har rätt att gå på Språkintroduktion fram till vårterminen det år du fyller 20 år. Fokus i all undervisning ligger på det svenska språket och i alla ämnen arbetar vi med språkutvecklande arbetsmetoder. Om de personella resurserna finns så kommer du att erbjudas studiehandledning och undervisning på ditt modersmål. Utbildningen kan också innehålla andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling. 

Startgruppen

I startgruppen bygger du en bas i svenska språket. Du får även grundläggande undervisning i en rad andra ämnen. Efter en tid här baserat på kartläggningar och individuella bedömningar fortsätter du till någon av våra tre huvudinriktningar:

HFP-gruppen

Om du har som mål att bli behörig till ett högskoleförberedande program så kan du komma att gå i HFP-gruppen. Här läser du upp till fjorton ämnen för behörighet. Studietakten är hög.

YFP-gruppen

Om du har som mål att bli behörig till ett yrkesförberedande program så kan du komma att gå i någon av YFP-grupperna. Här läser du upp till tio ämnen för behörighet.

Vux-gruppen

När du, på grund av din ålder, gör ditt sista år på Språkintroduktion och skall vidare mot till exempel en vuxenutbildning placeras du i någon av våra vux-grupper. Här läser du mycket svenska samt en rad andra ämnen.

Kontakt

Programsamordnare

Catrine Sandberg
catrine.sandberg@falkoping.se 
0515 – 88 62 41, 070-106 24 72

 

SYV

Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Sandra Käck Jansson
sandra.kack@edu.falkoping.se
0515 – 88 63 18

Catrine Sandberg
Programsamordnare,
Svenska som andraspråk, So-ämnen

catrine.sandberg@falkoping.se

Caroline Källander Daniel
Svenska som andraspråk, Engelska

caroline.kallander-daniel@falkoping.se

Ann Gustavsson
Svenska som andraspråk, No-ämnen
ann.gustavsson.central@edu.falkoping.se

Miriam Daniel-Matin
Elevcoach, Engelska, Idrott
miriam.daniel@falkoping.se

Viyan Bahaaeddin
Matematik, So-ämnen, No-ämnen
viyan.bahaaeddin@edu.falkoping.se

Martina Van Oosten
Svenska som andraspråk, Engelska
martina.vanoosten@falkoping.se

Joakim Petersson
Matematik, No-ämnen, Ung Företagsamhet

joakim.petersson@falkoping.se

Hero Braim
Svenska som andraspråk, Engelska
hero.braim@falkoping.se

Sara Edenvik
Svenska som andraspråk

sara.edenvik@falkoping.se

Marcus Medin
Matematik, Idrott

marcus.medin@falkoping.se

Veronica Aldén
Matematik, No-ämnen

veronica.alden@edu.falkoping.se

Michael Björstig
Matematik, No-ämnen

michael.bjorstig@edu.falkoping.se

Carina Wickius Hallberg
Svenska som andraspråk, So-ämnen

carina.wickius@edu.falkoping.se

Linus Ohlsson
So-ämnen

linus.ohlsson@falkoping.se

Joakim Dahlström
So-ämnen

joakim.dahlstrom@falkoping.se

Rebecka Assio
Musik

rebecka.assio@falkoping.se

Lars Blomqvist
Musik

lars.blomqvist@falkoping.se

Monica Wallin
Bild

monica.wallin@falkoping.se

Anders Svanberg
Praktik, Ung Företagsamhet

anders.svanberg@falkoping.se

Muna Mohamed Aden
Modersmål
munamohamed.aden@falkoping.se

Thaghi Haghshenas
Modersmål
thaghi.haghshenas@falkoping.se

Mohammad Saeid Hussein
Modersmål
mohammadsaeid.hussein@falkoping.se