Introduktions-programmet/språk

Hela världens program.

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Programmets längd är mellan ett och två år beroende på dina förkunskaper, din arbetsinsats och din kunskapsutveckling.

Undervisningen på Språkintroduktion planeras och anpassas efter dina kunskaper, erfarenheter och önskemål. Efter kartläggning får du en individuell studieplan. Därefter erbjuds du plats i någon av våra olika undervisningsgrupper. Fokus i all undervisning ligger på det svenska språket och i alla ämnen arbetar vi med språkutvecklande arbetsmetoder. Om de personella resurserna finns så kommer du att erbjudas studiehandledning och undervisning på ditt modersmål. Utbildningen kan också innehålla andra aktiviteter som är gynnsamma för din kunskapsutveckling.

Ny i Falköping?

Kontakta Centrum för flerspråkighet:

Centrum för flerspråkighet
cff@falkoping.se
0515 – 88 64 00

Elin Wikström
elin.wikstrom@falkoping.se

 

 

Startgruppen

I startgruppen bygger du en bas i svenska språket. Du får även grundläggande undervisning i en rad andra ämnen. Efter en tid här baserat på kartläggningar och individuella bedömningar fortsätter du till någon av våra två huvudinriktningar:

HFP-gruppen

Om du har som mål att bli behörig till ett högskoleförberedande program så kan du komma att gå i HFP-gruppen. Här läser du upp till fjorton ämnen för behörighet. Studietakten är hög.

YFP-gruppen

Om du har som mål att bli behörig till ett yrkesförberedande program så kan du komma att gå i någon av YFP-grupperna. Här läser du upp till tio ämnen för behörighet.

OBS! Även om du har som mål att gå ett högskoleförberedande program kan du komma att bli placerad i en YFP-grupp initialt då nivån i HFP-gruppen är relativt avancerad.

Kontakt

Programsamordnare

Catrine Sandberg
catrine.sandberg@falkoping.se 
0515 – 88 62 41, 070-106 24 72

 

SYV

Anna Sandén
anna.sanden@falkoping.se
0515 – 88 62 98

Catrine Sandberg
Programsamordnare,
Svenska som andraspråk, So-ämnen

catrine.sandberg@falkoping.se

Caroline Källander Daniel
Svenska som andraspråk, Engelska

caroline.kallander-daniel@falkoping.se

Ann Gustavsson
Svenska som andraspråk, No-ämnen, matematik
ann.gustavsson.central@edu.falkoping.se

Viyan Bahaaeddin
Matematik, So-ämnen, No-ämnen
viyan.bahaaeddin@edu.falkoping.se

Martina Van Oosten
Svenska som andraspråk, Engelska
martina.vanoosten@falkoping.se

Hero Braim
Svenska som andraspråk, Engelska, SO-ämnen
hero.braim@falkoping.se

Hanna von Wicht
Svenska som andraspråk, SO-ämnen

hanna.vonwicht@falkoping.se

Veronica Aldén
Matematik, No-ämnen

veronica.alden@edu.falkoping.se

Carina Wickius Hallberg
Svenska som andraspråk, So-ämnen

carina.wickius@edu.falkoping.se

Linus Ohlsson
So-ämnen

linus.ohlsson@falkoping.se

Lars Blomqvist
Musik

lars.blomqvist@falkoping.se

Monica Wallin
Bild

monica.wallin@falkoping.se

Johan Lindström
Idrott och hälsa
johan.lindstrom@falkoping.se

Muna Mohamed Aden
Modersmål, studiehandledare
munamohamed.aden@falkoping.se

Thaghi Haghshenas
Modersmål, studiehandledare
thaghi.haghshenas@falkoping.se

Mohammad Saeid Hussein
Modersmål, studiehandledare
mohammadsaeid.hussein@falkoping.se

Mulki Hussein
Studiehandledare
mulki.hussein@falkoping.se