Information om skolstängningen

   på olika språk

Beslut om distansundervisning 2020-03-17

Information till elever och vårdnadshavare:

Från och med onsdag 18 mars övergår all undervisning för elever på Ållebergsgymnasiet till distansundervisning. Beslutet gäller inte i nuläget för Gymnasiesärskolan.

Detta är inte ett extra skollov, utan du som elev förväntas ta ansvar för dina studier på hemmaplan.

Följ information via itslearning – ändringar och tillägg läggs ut där löpande!

——————————————————————————————–

Frågor och svar:

Vad ska jag tänka på idag?

Detta innebär att du måste ta med dator och andra läromedel hem IDAG!

Hur får jag information om vad jag ska göra?

Utgångsläget är att ordinarie schema gäller tills annat meddelas. Detta kan behöva justeras löpande.
Lärarna lägger ut lektionsinformation via itslearning och google löpande.

På IM har vi inte itslearning!

För elever på IM gäller google classroom som informationskanal.

2020-03-17

1 (2)

Gäller det alla kurser?

Ja. Både praktiska och teoretiska kurser och moment omfattas.

Detta gäller även NIU och RIG.

Får jag göra APL?

Ja, tills annat meddelas. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du inte är fullt frisk.
Om det sker kontaktar du din mentor för vidare information.

Serveras skollunch?

Nej

Får jag komma till skolan?

Nej.
(Om du behöver hämta läromedel eller annat material du glömt i skåpet kan du göra detta under onsdag denna vecka.
Du blir då insläppt via huvudentrén av expeditionspersonal,
ring 0515-88 60 00.) Elevkorten kommer att spärras.

Hur länge gäller beslutet om distansundervisning?

Detta går inte att förutsäga idag, information sker löpande via itslearning.

Ändringar i detta dokument kan bara göras av Skolchef.