Information till vårdnadshavare och föräldrar

Vårdnadshavare/föräldrar ansvarar för att…

    • varje elev får möjlighet att i lugn och ro följa undervisningen.
    • hålla sig informerad via skolans hemsida om framtida beslut angående fjärrundervisning.

 

 

Skolstarten den 11 januari innebär fortsatt fjärrundervisning för de flesta elever:

– Gymnasiesärskolan har närundervisning
– IM har närundervisning
– Övriga program har fjärrundervisning t o m 24 januari

Rektor kan fatta beslut om undantag på samma grunder som nu:

– Praktiska moment som inte kan skjutas upp
– Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
– Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Elever som berörs av undantag får information av undervisande lärare inför den 11 januari.