Information till vårdnadshavare och föräldrar

Vårdnadshavare/föräldrar ansvarar för att…

    • varje elev får möjlighet att i lugn och ro följa undervisningen.
    • hålla sig informerad via skolans hemsida om framtida beslut angående fjärrundervisning.