Alla elever ansvarar för att…

  • ta del av information via its/google classroom angående möteskod eller annan anslutningsinformation för respektive lektion.
  • ansluta i tid till lektionerna.
  • vara färdigklädd för vanlig skoldag
  • sitta avskilt (t ex inte ligga kvar i sängen eller åka bil)
  • ta aktiv del i varje lektion.
  • ha kameran påslagen inledningsvis varje lektion, samt vid lärarens uppmaning
  • äta mat på raster, precis som en vanlig skoldag!
  • hålla sig informerad via its och skolans sociala medier om framtida beslut angående fjärrundervisning (nuvarande beslut gäller t o m 10 januari).
  • hålla sig informerad om Folkhälsomyndighetens fortsatta råd och följa dem även under fjärrundervisningsperioden.

Elever som inte följer ovanstående räknas inte som närvarande!

 

Skolstarten den 11 januari innebär fortsatt fjärrundervisning för de flesta elever:

– Gymnasiesärskolan har närundervisning
– IM har närundervisning
– Övriga program har fjärrundervisning t o m 24 januari

Rektor kan fatta beslut om undantag på samma grunder som nu:

– Praktiska moment som inte kan skjutas upp
– Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
– Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Elever som berörs av undantag får information av undervisande lärare inför den 11 januari.

 

 

 

 

Det nya ordförandebeslutet som gäller från och med måndag 7 december till och med 6 januari innebär:

 • Elever inom Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har närundervisning.
 • Elever inom nationella program har fjärrundervisning.
 • Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever som berörs i varje enskilt fall:

o Praktiska moment som inte kan skjutas upp,
o andra examinationer som inte går att genomföra på distans, o elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Dessa undantag innebär bland annat att:

 • Elever fortsätter på APL.
 • RIG-verksamheten fortsätter som närundervisning.
 • Elever som omfattas av undantag får information av respektive lärare.

Skolrestaurangen fortsätter att servera matlåda för elever som har distansundervisning. Beställning görs via kommunens hemsida.
OBS! Elever som har närundervisning äter som vanligt i skolrestaurangen.