Information om vecka 35-38

vecka 35

årskurs 1: närundervisning

årskurs 2: närundervisning

årskurs 3: distansundervisning

IM samtliga elever: närundervisning

Gy-sär samtliga elever: närundervisning

 

vecka 36

årskurs 1: närundervisning

årskurs 2: distansundervisning

årskurs 3: närundervisning

Gy-sär samtliga elever: närundervisning

 

vecka 37

årskurs 1: närundervisning

årskurs 2: närundervisning

årskurs 3: distansundervisning

Gy-sär samtliga elever: närundervisning

 

vecka 38

årskurs 1: närundervisning

årskurs 2: distansundervisning

årskurs 3: närundervisning

Gy-sär samtliga elever: närundervisning