Information om läsårsstart

 

Information angående undervisning från 19 augusti 2020

 • För att minska trängsel i kollektivtrafik och i skolans lokaler kommer elever i årskurs 2 och 3 att kombinera närundervisning med distansundervisning varannan vecka (se nedan).
 • Rektor kommer även fortsättningsvis att kunna besluta om undantag för elever med särskilda stödbehov.
 • Rektor kommer även fortsättningsvis att kunna besluta om undantag för undervisning med praktiska moment.
 • Uppföljning sker kontinuerligt och utvärdering samt beslut inför fortsatt undervisning sker inför vecka 39.

 

För elever gäller: 

 • Friska elever är på plats. Personal har rätt att avvisa elever med förkylningssymptom.
 • Elever med lätta förkylningssymptom stannar hemma och följer undervisningen via itslearning.
 • Vid sjukdom görs sjukanmälan enligt vanlig rutin.
 • För att minska trängsel i skolans lokaler är elever välkomna till skolan i nära anslutning till första lektionens start. Eleven ska lämna skolan snarast efter dagens sista lektion. (Hänsyn tas givetvis till resande elever.)
 • För att minska risk för smittspridning bör elever företrädesvis vara utomhus eller inom sitt programområde under raster.
 • Alla elever ansvarar för att hålla avstånd i samband med skollunch, gäller både i köer och vid borden.
 • Inga större samlingar får genomföras, dvs inte större än en enskild klass/undervisningsgrupp.

 

/Skolledningen