Onsdag

Lektioner enligt schema

Torsdag

9:00 klassvis samling via meet med mentor

9:30 gemensam avslutning via ÅG-tv