Beskrivning saknas.

Vad är din affärsidé?
Min affärsidé är ”Med hjälp av återanvända hästskor tillverkar jag mysiga inredningsdetaljer som passar in i varje hem oavsett om man är hästintresserad eller inte.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Hur kom det sig att du valde att starta just detta UF-företag?
För att jag ville ha ett UF som hade dels med min hästintresse att göra samtidigt som jag ville tänka på miljön.

Vad har varit lättast respektive svårast för att driva ett eget företag?
Att jag bara har mig själv att skylla på om något problem uppstår. Samt att få bestämma allt själv. Det svåraste har nog varit all planering då allt tar mycket tid eftersom jag gör allt själv.

Beskrivning saknas.


Finns det något du kommer ta med dig till framtiden? 
Att det är viktigt med planering samt att man måste ha kul för att det ska funka

Du har dessutom styrt ditt UF-företag helt själv. Hur har det varit? Vad har du fått för erfarenhet av detta?
Jag tycker det har varit väldigt lärorikt att driva UF själv. Har lärt mig mycket dels om att driva företag men även mycket av mig själv som jag inte visste. Jag tror jag fått mycket erfarenhet om dels hur man styr ekonomi även såsom att bokföra. Samt att man kan så mycket mer än vad man tror. Detta har varit en rolig utmaning för mig, då jag gillar att ha många bollar i luften.

Beskrivning saknas.